Co je vládní výpomoci?

K záchraně vlády dochází, když vládní orgán přímo nebo nepřímo přispívá prostředky na podnikání nebo průmysl, aby zabránil selhání. Vládní výpomoci mají dlouhou a často problematickou historii po celém světě, ale mohou poskytnout životně důležitou úlevu pro krátkodobé hospodářské krize. Pochopení rizik a možných výhod vládního výpomoci je důležité pro určení, zda jsou správnou strategickou reakcí na danou hospodářskou krizi.

Záchrana ze strany vlády dává organizaci zásobu peněz. Toho lze dosáhnout buď přímým převodem prostředků, známých jako „přímé financování“, nebo „nepřímým financováním“, což znamená nákup špatných aktiv od firmy za vysoké ceny. V obou případech je žádoucím výsledkem poskytnutí likvidních aktiv podniku, které lze použít k pokračování činnosti v období hospodářské krize nebo reorganizace.

Vládní pomoc může být považována za nezbytnou, pokud dotyčný podnik představuje významnou investici nebo oporu národního hospodářství. Například během bankovní krize, která začala ve Spojených státech v roce 2007, navrhovatelé záchranných plánů zdůraznili riziko pro miliony amerických investorů a majitelů účtů, pokud by velké bankovní instituce mohly selhat. V Japonsku se během devadesátých let stalo vládní politikou udržet bankovnictví a další velká průmyslová odvětví nad vodou pomocí opakovaných záchranných opatření, aby se omezila nezaměstnanost a hospodářský pokles. Organizace, která má významnou hodnotu pro národní hospodářství, může být pravděpodobným kandidátem na záchranu, protože důsledky platební neschopnosti podniku mohou představovat větší ekonomickou hrozbu.

Dalším důvodem, proč lze zvažovat záchranu vlády, je to, že dané odvětví poskytuje službu nikde jinde. V polovině 20. století americká vláda zachraňovala železniční společnosti v důsledku prudce klesajících příjmů v důsledku popularity létání na dálkovou dopravu. Aby bylo možné udržet železniční provoz vůbec, vláda cítila, že je nutné přistoupit k nouzovému financování, na které se mnoho amerických železničních služeb v 21. století stále spoléhá.

Ačkoli vládní pomoc může pomoci nutné společnosti v krátkodobé krizi, s sebou nese mnoho rizik. Zaprvé mohou narušit přirozený pořádek tržního hospodářství, které diktuje, že společnostem se špatnou výkonností musí být umožněno selhání. Za druhé, mohou uměle navyšovat hodnotu podniku, což zase může nesprávně zvyšovat ceny akcií. Zatřetí, mohou vytvořit eticky nebezpečnou situaci, kdy vedení a manažeři velkých společností mohou pokračovat ve špatném podnikání, protože jsou si vědomi, že vláda je zachrání. Začtvrté, může vytvořit otevřenou situaci bez data zastavení, což znamená, že výplaty pomocí peněz daňových poplatníků mohou i nadále podporovat slabě výkonné, ale velké korporace ve věčnosti.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?