Jaký je vztah mezi lidským kapitálem a hospodářským růstem?

Lidský kapitál a hospodářský růst souvisí se skutečností, že silný lidský kapitál je prostředkem rychlého hospodářského rozvoje. Bohatství znalostí a dovedností v lidech se označuje jako lidský kapitál a lze jej získat prostřednictvím formálního nebo neformálního vzdělávání a odborné přípravy. Dalším spojením mezi lidským kapitálem a hospodářským růstem je skutečnost, že kapitálové investice do zdraví a dobrých životních podmínek lidí se také promítají do rozvoje ekonomiky.

Měření vztahu mezi lidským kapitálem a hospodářským růstem je založeno na úrovni investic od lidí. To lze přirovnat k jiným formám investic, u nichž se očekává, že přinesou dobré dividendy. V tomto případě je investice ve formě vzdělávání, které přináší dividendy ve formě zvýšených dovedností a znalostí, které lze aplikovat na rozvoj ekonomiky. Jedním rozdílem mezi lidským kapitálem a jinými formami obchodního kapitálu je skutečnost, že lidský kapitál nelze od člověka oddělit.

Jednoduchá skutečnost, že lidský kapitál nelze oddělit od lidí, vytváří spojení mezi lidským kapitálem a hospodářským růstem. Většina vlád poskytuje pobídky společnostem, které svým zaměstnancům poskytují rozsáhlé školení, protože si uvědomují, že znalosti, které tito jednotlivci získají, s nimi zůstanou, i když z dané společnosti odejdou. Tyto znalosti mohou být použity v jiných oblastech, aby pomohly rozvíjet ekonomiku zaměstnanci, kteří pracují pro vládu, aby pomohli rozvíjet jejich průmysl nebo dokonce zahájili vlastní podnikání. Například jednotlivec, který pracuje pro firmu vyvíjející počítačový software, může během práce absolvovat mnoho školení. Zaměstnanec může později opustit počítačovou firmu a využít svých školení a dovedností k dalšímu rozvoji ekonomiky přijetím s jedinečnými koncepty, které budou užitečné.

Lidský kapitál a ekonomický rozvoj jsou také spojeny s investicemi do zdraví lidí, protože zdraví lidé jsou nezbytní pro ekonomický rozvoj národa. Investice do lidského kapitálu do zdravotnictví zahrnují faktory, jako je rozvoj zdravotnického systému, dobré nemocnice a snadný přístup ke zdravotnickým zařízením. Příklad toho, jak nedostatek investic do zdraví lidí může ovlivnit ekonomický rozvoj, lze vidět v situaci, kdy existuje vysoká míra úmrtnosti mezi běžnou populací v důsledku nedostatku odpovídajících zdravotnických zařízení.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?