Jak se mohu stát radiologem?

Radiolog je typem lékaře, což znamená, že pro člověka, který se chce stát jedním z nich, je před námi mnoho let školení. Toto školení by mělo začít na střední škole. Osoba, která se chce stát radiologem, získá dobrý základ pro dosažení svého cíle, pokud přijme pokročilé vědy a matematiku. Je možné se dostat do této kariéry bez těchto středoškolských tříd, ale může být snazší porozumět pokročilé kursové práci s těmito znalostmi.

Dalším krokem, jak se stát radiologem, je vysoká škola. Stejně jako na střední škole je to dobrý nápad absolvovat pokročilé vědecké kurzy v rámci přípravy na kariéru v radiologii. Doporučují se například kurzy na vyšší úrovni v předmětech jako biologie, chemie, fyzika a anatomie. Člověk se může stát radiologem, i když nemá vědecký titul, ale vědecký obor poskytuje dobrou přípravu na další krok v purifikaci kariéry v radiologii.

I když není nutné, aby se vědecký pracovník stal radiologem, je nutné získat dobré známky. Po získání bakalářského titulu se uchazeč o radiologii bude muset přihlásit na lékařskou fakultu. Ročníky se počítají, když soutěží s jinými nadějnými lékařskými školami. Je to také dobrý nápad, aby se kurzy vztahující se k psaní a komunikaci, dvě dovednosti potřebné pro pursing této kariéry.

Poté budete muset navštěvovat lékařskou školu čtyři roky. V tuto chvíli jste možná dokončili osm let školní docházky, ale váš trénink neskončí. Poté budete muset strávit pět let postgraduálním vzděláváním, které se také nazývá rezidence . První ročník pobytového výcviku bude zahrnovat všeobecné lékařství. Poté se zbývající čtyři roky zaměří zejména na radiologii.

Abyste se stali radiologem, musíte absolvovat zkoušky. Tyto zkoušky jsou nezbytné, aby byly certifikovány Americkou radiologickou radou. Jedna z zkoušek se zaměřuje na lékařskou fyziku a obvykle se koná ve druhém nebo třetím roce pobytu. Další zkouška se zaměřuje na znalosti diagnostického zobrazování a je obvykle ukončena ve třetím nebo čtvrtém roce. Musíte také složit ústní zkoušku. Obvykle se podává ve čtvrtém roce po absolvování a složení písemných zkoušek.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?