Jak mohu dobře skóre na ASVAB Math?

Baterie pro odborné vzdělávání ozbrojených služeb (ASVAB) je poskytována účastníkům, aby vyhodnotili své mentální schopnosti a určili, jaký druh vojenských pracovních míst a výcviku získají americké ozbrojené služby. Existují dvě matematické podtesty ASVAB: Aritmetické uvažování a matematické znalosti. Test aritmetického uvažování představuje problémy, které je třeba řešit v reálném životě, a také testuje porozumění čtení. Test matematických znalostí měří schopnost řešit obecné matematické otázky.

Chcete-li získat dobré výsledky v matematickém testu ASVAB, je důležité najít klidné místo ke studiu a stanovit pravidelný rozvrh studia, který vám poskytne dostatek času na přípravu. Dále vyhledejte studijní příručky a testy online cvičení, které se zaměřují na matematické části ASVAB. Nezapomeňte se odměnit za vyplnění částí studijního průvodce a splnění studijního plánu. Nezapomeňte informovat přátele a rodinu, když budete studovat, aby se minimalizovalo přerušení a rozptýlení.

Spíše než zaměřit se na správnou odpověď pokaždé, když se účastní praktických testů, si všimněte, jaké typy otázek se objevují nejčastěji, jaké dovednosti se testují a jak jsou otázky formulovány. Poskytněte dostatek času soustředit se na oblasti, kde jste slabí, což lze zjistit provedením praktických testů a posouzením vašich skóre. Hry, které vyžadují rychlé logické myšlení, mohou být také dobrou technikou. Naučte se přeskočit otázky, na které jste nejvíce zmatení, a vraťte se k nim, jak vám to čas dovolí.

Při matematickém testu ASVAB si pozorně přečtěte každou otázku a případnou odpověď, nejprve vyloučte zjevně nesprávné odpovědi. Mějte na paměti, že vaše skóre je založeno na správných odpovědích. Nesprávné odpovědi nesnižují vaše skóre, takže se pokuste odpovědět na co nejvíce otázek. Pokud jde o problémy s matematickými slovy, naučte se, jak ignorovat irelevantní podrobnosti a slova, se zaměřením na základní informace potřebné k vyřešení otázky. U náročných rovnic zkuste zapojit možné odpovědi a najít tu správnou.

Existuje řada specifických matematických dovedností, které vám pomohou dobře skóre v matematických testech ASVAB. Zaměřte se na zapamatování posloupnosti operací potřebných k řešení konkrétních problémů. Při řešení vícestupňových problémů nejprve vyřešte výrazy uvedené v závorkách a poté se vypořádejte s exponenty. Kroky, které zahrnují multiplikaci nebo dělení, se provádějí dále, následuje sčítání a odčítání. Snadným mnemotechnickým zařízením, které si to pamatujete, je: „Promiňte, prosím, má drahá teto Sally,“ kde první písmeno každého slova je zkratkou pro operace v pořadí: závorky, exponenty, násobení, dělení, sčítání a odčítání.

Existuje několik dalších rad, které vám pomohou připravit se na matematický test ASVAB. Zásadním nástrojem je zapamatování nejběžnějších matematických vzorců. Měli byste vědět, jak vypočítat plochu, obvod a úhlopříčku čtverců a obdélníků. Další vzorce, které si pamatujete, zahrnují ty, které určují průměr, obvod, plochu a objem různých objektů a geometrických tvarů.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?