Co dělá muzejní technik?

Technici muzea, spolu s archiváři a kurátory, jsou zodpovědní za umísťování, péči a zobrazování artefaktů nebo dokumentů v držení muzea. Může vykonávat celou řadu úkolů, včetně manuální práce, analýzy zaměřené na detaily, vzdělávacího dosahu a fundraisingu. Techničtí pracovníci muzea se obvykle liší od kurátorů nebo archivářů díky své větší technické odbornosti, většinou pracují mimo veřejnou sféru a zaměřují se na práci s artefakty muzea.

V závislosti na úrovni muzejního technika mohou být úkoly, které plní, jednodušší, menstruovanější, nebo mohou být docela podrobné a složité. Obecně působí jako podpůrný personál muzea, pomáhá kurátorům při plnění jejich povinností a pomáhá zajistit hladké fungování muzea. Technik muzea je důležitou součástí provozu muzea a vzhledem k vysoce specializované povaze role a specializovaným protokolům pro většinu muzeí to může být spíše zdanění práce.

Na základní úrovni pomáhá muzejní technik s nejjednoduššími úkoly, které musí muzeum udělat. Například muzejní technik se může podílet na údržbářských a vazebních úkolech kolem křehkých artefaktů nebo displejů. Protože většina exponátů je choulostivá, nelze je jednoduše vyčistit tak, jak by mohl být koberec nebo kancelářská budova. Místo toho tento druh čištění vyžaduje velkou péči a pozornost, jakož i dobré pochopení samotných artefaktů.

Pokročilejší technici mohou působit jako pracovníci přímé podpory pro vedoucí techniky nebo kurátory. V této souvislosti může být požádána, aby odebrala nebo uložila vzorky, pomohla katalogizovat záznamy a artefakty, vyčistit vzorky nebo je pečlivě uložit, nebo je připravit pro použití pokročilejší technikem nebo kurátorem. Může také pracovat v sekretářské nebo vzdělávací roli, připravovat dokumenty k veřejné distribuci, psát korespondenci a vystupovat jako průvodce po výstavách muzea.

Zprostředkující muzejní technik se může také rozhodnout specializovat na velmi zaměřenou oblast výzkumu, ve kterém bude pracovat. V tomto případě pravděpodobně zůstane v rámci této speciality po celou dobu své kariéry, protože získané dovednosti jsou neuvěřitelně zvláštní. Může se například naučit, jak obnovit určitý druh artefaktu, jako jsou keramické misky, a od té doby by se její práce mohla zaměřit na všechny keramické misky ve sbírce muzea. Volba takového zaměření je obecně cestou, jak se stát pokročilým muzeálním technikem, jakmile bude získáno dost dovedností.

Pokročilí technici pracují na tom, aby pomohli inovovat v jejich specifickém oboru. Například specialista na keramické misky již nemusí jednoduše obnovovat mísy známých typů pomocí již existujících technik; nyní může pracovat na vývoji nových technik, aby lépe obnovila misky, nebo použít starší techniky na nový typ misky. Tato úroveň muzejního technika je zodpovědná za velký růst, který se děje v oblasti restaurování a skladování, a může být lukrativní profesí pro ty, kteří se snaží projet tak daleko.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?