Co dělá hudební kameraman?

Hudební filmař je profesionál pohybové grafiky, který se specializuje na pořizování a formátování hudebních videí. Konkrétní povinnosti pro tuto pozici se liší v závislosti na rozsahu a rozpočtu projektu. Hudební filmař se často podílí na nastavení osvětlení, zvuku a záběrů, jakož i na skutečném zachycení vizuálních obrázků. Může být dále zodpovědný za kombinování zvukových a obrazových stop a celkovou editaci. U velkých produkcí však může být filmař striktně odpovědný za zachycení vizuálních obrázků a může být použit více než jedna kamera nebo kameraman.

V případě nezávislé nebo nízkorozpočtové výroby hudebního videa má každý člen posádky často mnoho klobouků. Pro hudební filmaře to může znamenat konzultace s režisérem nebo producentem o osvětlení. V takovém případě musí tvůrce filmu posoudit místo natáčení a odevzdat členy proti umělecké vizi projektu, aby určil, jak by měly být osvětleny jednotlivé segmenty výstřelů nebo výstřelů. To může zahrnovat umístění dalších světel na strategických místech pro zvýraznění důležitých funkcí nebo vytvoření stínů. Může také zahrnovat úpravu nastavení fotoaparátu a použití speciálních objektivů a filtrů k vytvoření požadovaného efektu.

Hudební kameraman často pomáhá režisérovi nebo producentovi při nastavování jednotlivých záběrů nebo pohybových sekvencí. To zahrnuje určení nejlepšího úhlu nebo úhlů, ze kterých se má film natočit, a pomoc při rozhodování, jak by se měl talent na fotoaparátu přiblížit ke zdroji filmu. Hudební kameraman musí při určování nastavení osvětlení i záběru vzít v úvahu také speciální efekty. Mnoho záznamových zařízení nabízí možnosti rychlosti a dalších efektů ke změně vzhledu záběru.

V závislosti na povaze projektu může nebo nemusí být zvuk zaznamenán současně s videem. V menších produkcích tomu tak je tradičně. S největší pravděpodobností je hudební tvůrce filmu při natáčení zodpovědný za zajištění přiměřené úrovně a kvality zvuku. Větší produkce mohou mít za tyto povinnosti zvukového inženýra.

Pokud zaměstnanci projektu obsahují editor videa, bude práce autora videa pravděpodobně dokončena, jakmile budou natočeny všechny záběry. V mnoha případech však hudební editor také působí jako video editor. V této roli je zodpovědný za použití softwaru pro úpravu videa k oříznutí a úpravě syrového záznamu a za přidání dodatečných postprodukčních speciálních efektů, které si výrobce může přát. Pokud byl zvuk zaznamenán samostatně nebo pokud byly zvukové a obrazové stopy odděleny pro účely editace, může tvůrce videa také upravovat zvukovou stopu a vložit ji do videozáznamu.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?