Co dělá hlava vesnice?

Hlava vesnice je vůdce komunity v malém městě nebo vesnici s jednoduchou politickou strukturou. Hlavy vesnic jsou často spojovány s kmenovým životem, kde členové komunity mají obvykle blízké genetické a sociální souvislosti. Systém výběru hlavy se liší v závislosti na regionu a kulturních tradicích. Byla provedena řada studií o životě vesnic, aby se dozvěděli více o politických systémech používaných v komunitách po celém světě.

Obecně je hlava vesnice starší komunitou, která odráží společné sociální postoje, že starší dospělí mají být respektováni a cti. Na starší občany Společenství lze na řadu témat pohlížet jako na přirozené autority a mají také značný vliv, což je činí dobrou volbou pro vedení vesnic. Někteří jsou voleni ze skupiny kandidátů, zatímco jiní mohou zastávat zděděné postavení, školení, aby se z mladého věku stali hlavou vesnice.

Obvykle je autorita hlavy vesnice omezená. Tato osoba může ve sporech vystupovat jako prostředník a může vydávat doporučení, ale nemůže přimět strany, aby se řídily usnesením. Podobně ani hlavy vesnic nemohou nařídit obyvatelům vesnice dokončit činnost. Obvykle je autorita uplatňována podporou opatření spolupráce zaměřených na různé aspekty života ve vesnici, jako je lov, bezpečnost, zahradnictví atd. Hlava vesnice může jít příkladem a povzbuzovat ostatní členy vesnice k plnění úkolů tím, že je zahajuje a žádá lidi, aby převzali vládu.

V některých regionech může být hlava obce také náboženským vůdcem komunity, zatímco v jiných tomu tak není. Vedoucí vesnic mohou mít slavnostní povinnosti a povinnosti, včetně vedení komunitních schůzek, rozdělování zdrojů členům komunity a dohledu nad událostmi, jako jsou manželství. Hlava vesnice může mít při těchto událostech slavnostní oděvy a rekvizity.

Tuto pozici často zastává muž, ale není tomu tak vždy. Některé komunity mají vesnické hlavy ve směsi pohlaví, zatímco v jiných lze očekávat, že ženy zaujmou vedoucí pozice. Vedoucí vesnice obvykle komunikuje s dalšími vesnicemi v oblasti a může být zodpovědný za organizaci společných akcí, od obran v regionu od vojenských invazí po regionální veletrhy a večírky.

Antropologové se zájmem o kmenové politické struktury se mohou při práci v terénu setkat s hlavami vesnic. Antropologové navštěvující vesnici nebo oblast často potřebují povolení od vedoucích vesnic, aby mohli pokračovat v činnostech, jako je sklízení rostlin nebo interakce s obyvateli.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?