Co dělá HVAC mechanik?

Mechanici, kteří pracují v komplexním průmyslu vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), hrají zásadní roli při udržování pohodlí nás v našich domovech a podnicích. Mechanik HVAC může být zodpovědný za instalaci a údržbu široké škály komerčních a obytných topných a chladicích zařízení. Mechanik HVAC musí mít silné znalosti elektrických vlastností, fyzikální vědy a mechanických procesů, které umožňují fungování systémů HVAC.

Mechanici HVAC pracují na tepelných čerpadlech, pecích, klimatizacích, chladicích jednotkách a řadě dalších systémů větrání, vytápění a chlazení. Musí být obeznámeni s plynovými i elektrickými zařízeními, jakož i se systémy, které fungují na alternativních zdrojích energie. Protože existuje tolik různých typů systémů, mechanika HVAC se často specializuje. Někteří mechanici se zaměřují buď na vytápění nebo chlazení, zatímco jiní se specializují na práci s velkými průmyslovými stroji nebo menšími obytnými systémy.

Mechanici HVAC instalují a odstraňují poruchy motorů, palivových potrubí, větracích otvorů, ventilátorů a čerpadel. Musí být pohodlně spojovat elektrické dráty, používat přesné ruční a elektrické nářadí a číst různé měřidla. Mechanik HVAC kombinuje své praktické znalosti s informacemi uvedenými v plánech a návodech k práci na systémech HVAC. Mechanik HVAC proto musí mít silné dovednosti v porozumění čtení a schopnost rozumět velmi podrobným diagramům.

Mechanika HVAC obvykle pracuje čtyřicet hodin týdně, i když práce přesčas je běžná. Většina z nich najde uplatnění u dodavatelů elektrických, instalatérských nebo topenářských / klimatizačních. Jiní mohou pracovat pro specializované opravny, velkoobchody nebo maloobchodní prodejny. S několikaletými zkušenostmi a znalostmi administrativních povinností by mechanik HVAC mohl zahájit vlastní kontraktační činnost.

Potenciální mechanik HVAC je obvykle povinen absolvovat akreditovaný program technické školy a získat praktický výcvik jako učeň. Existuje několik stovek odborných škol, komunitních vysokých škol a online kurzů, které nabízejí vzdělávací programy HVAC. Dokončení těchto programů může trvat šest měsíců až dva roky. Učňovská výchova, kde se jednotlivci učí a pomáhají dokonalé mechanice HVAC, obvykle trvá jeden nebo dva roky.

Po splnění požadavků na vzdělání a výcvik je mechanik HVAC obvykle povinen složit licenční zkoušku, aby pracoval v konkrétním státě nebo zemi. Zvláštní certifikace se obvykle nevyžaduje, ačkoli mnoho zaměstnavatelů považuje certifikaci HVAC za plus. Certifikační testy jsou prováděny několika různými akreditovanými agenturami, včetně HVAC Excellence a Air-klimatizácia and Refrigeration Safety Coalition.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?