Co je manažer mezinárodního obchodu?

Mezinárodní obchodní manažer je často zodpovědný za dohled nad všemi aspekty obchodních jednání a politik firmy nebo vlády - nebo jen za určitý segment obchodní činnosti. Tito odborníci často získají alespoň bakalářský titul v mezinárodním obchodu nebo mezinárodních vztazích. Často se snaží plynule hovořit také v jednom nebo více cizích jazycích, aby zvýšili své šance na pěstování prosperující sítě budoucích obchodních partnerů.

Kultivace zámořských kontaktů jak s obchodními úředníky, tak s vedoucími představiteli průmyslu je základním kamenem úspěšné kariéry mezinárodního obchodního manažera. To by mohlo fungovat v obou směrech. Mohlo by to být bubnováním exportních prodejních tipů v zahraničí pro výrobce ze zahraničí. Mohlo by to také zahrnovat zajištění zámořských produktů nebo služeb pro domácí dovoz a prodej.

Někteří se stávají mezinárodním obchodním manažerem pro firmu, která investuje do určitých druhů produktů nebo služeb pro dovoz, vývoz nebo obojí. Například ropný průmysl by mohl takového odborníka zaměstnat, aby zajistil zámořský trh s ropou, kterou produkuje. Ostatní společnosti mohou mít širší působnost a vyzývají obchodní manažery, aby v zahraničí našli veškerá dovozní nebo vývozní opatření, která by mohla přinést zisk. Většina hlavních přístavů a ​​dalších typů obchodních center zaměstnává manažery mezinárodního obchodu, aby dohlíželi na provádění cel nebo pouze katalogizovali to, co přichází a odchází na oficiální schůzky.

Studium zahraničních trhů, obchodních překážek a tzv. Rozvíjejících se trhů pomáhá manažerovi mezinárodního obchodu pochopit výhody jakéhokoli konkrétního obchodního ujednání. Pokud jsou tyto informace uloženy do paměti, tito manažeři poskytují firmě prozíravý hlídací pes a generátor prodeje. Mezinárodní obchodní manažer může cestovat na klíčové trhy několikrát ročně nebo zůstat na tomto zahraničním trhu a vystupovat jako přední nebo vedoucí diplom společnosti nebo průmyslu.

Vzdělávání pro manažera mezinárodního obchodu často zahrnuje vzdělávání v oblasti logistiky, obchodních detailů, financí a kultury. Také se ponoří do technik řízení a marketingu společných pro jiné země a pomůže tomuto odborníkovi poskytnout výhodu při vyjednávání a dokonce i příležitostném budování vztahů. Koncept světa, který se stává „globální vesnicí“, pokud jde o kulturu a podnikání, je základním kamenem vzdělávání v mezinárodních vztazích a poskytuje budoucím obchodním manažerům další znalosti, které budou potřebovat k získání smluv a kontaktů s lidmi, kteří nemusí sdílet stejnou víru. , zvyky a historie.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?