Co je forenzní psychologie?

Forenzní psychologie je odvětví aplikované psychologie, která se zabývá právním procesem a soudním systémem. Jakákoli psychologická služba poskytovaná právní komunitě může být považována za forenzní psychologii. Forenzní psycholog může být vyžadován, aby hrál klinickou roli nebo forenzní roli, nebo obojí. Většina soudních psychologů se zaměřuje na aplikaci psychologického výzkumu na principy soudního systému.

Forenzní psychologie se zabývá psychologickými aspekty trestného činu nebo občanského jednání. Jedná se o shromažďování, zkoumání a předkládání důkazů, které pomáhají usnadnit právní rozhodnutí. V rámci právního systému poskytuje forenzní psychologie prostředky k tomu, aby byla schopna vymáhat dodržování zákona při zohlednění lidského chování. Forenzní psycholog může být vyzván k rozlišování mezi kriminálním chováním a lidským chováním, které může být způsobeno psychologickou nerovnováhou.

Je nezbytně nutné, aby forenzní psychologové byli dobrými klinickými psychology. Kliničtí psychologové hodnotí a léčí pacienty s duševními poruchami. Forenzní psychologové musí komunikovat s jednotlivci, kteří mají v právním kontextu poruchy duševního zdraví. Občanské i trestní případy mohou být posuzovány forenzním psychologem.

V rámci soudního systému existuje mnoho oblastí, kde je využívána forenzní psychologie a jsou zaměstnáni forenzní psychologové. Nápravné služby, včetně vězení a vězení; psychiatrické nemocnice; donucovací agentury; komunitní centra duševního zdraví; a detenční centra pro mladistvé jsou jen některé z oblastí, kde se používá forenzní psychologie. V tomto nastavení existuje řada různých rolí, které provádí forenzní psycholog.

Mnoho lidí si zaměňuje forenzní psychologii s forenzní vědou. I když se jedná o podobná pole, existuje mezi nimi několik velmi specifických rozdílů. Klíčovým rozdílem je skutečnost, že forenzní psychologie se používá spíše k analýze všech psychologických perspektiv než k fyzickým důkazům. Forenzní psycholog se také zabývá mnoha právními otázkami, které jsou základními prvky pro pochopení trestného chování.

Specializované znalosti forenzního psychologa lze využít z různých důvodů, včetně léčby pachatelů, kteří jsou duševně nemocní, konzultace při výběru poroty a analýzy chování, mysli a motivu zločince. Forenzní psychologové mají odborné znalosti jak zákonů, tak metod klinické psychologie. Od forenzního psychologa se očekává, že bude informovat nejen o psychologických léčbách, ale také o právních otázkách, jako jsou nové a aktualizované zákony a politiky.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?