Co je to interpersonální trénink?

Mezilidské školení je obchodní vzdělávání určené ke zlepšení komunikačních dovedností s ostatními lidmi. Lidé, kteří absolvují taková školení, se kromě rozvoje asertivity, vyjednávacích schopností, dovedností pro řešení konfliktů a kulturní citlivosti naučí různé komunikační techniky. Všechny tyto dovednosti mohou být užitečné v podnikovém prostředí. Semináře poskytující výcvik osobních dovedností jsou nabízeny po celém světě a náklady se liší v závislosti na délce semináře, školiteli a nastavení. Někteří zaměstnavatelé zaplatí za zaměstnance, kteří mají zájem o takové školení, jako investice do rozvoje zaměstnanců.

Lidé používají interpersonální dovednosti na celou řadu interakcí, od rozhovoru se spolupracovníky o projektu po prodej plánu klientům. Lidé s dobrými mezilidskými dovednostmi mají v podnikání obvykle větší úspěch. Mohou efektivněji spolupracovat se spolupracovníky, správou a podřízenými, kromě efektivnějšího vytváření podnikových síťových připojení, přistání klientů a udržení stávajících klientů.

Absolvování interpersonálních výcvikových kurzů umožňuje lidem rozvíjet silnější a konzistentnější interpersonální dovednosti. Lidé, kteří mají problémy se sociálním prostředím, mohou mít z těchto kurzů prospěch, stejně jako lidé, kteří mění kariéru, a lidé, kteří mají zájem o kultivaci řady silných dovedností užitečných pro úspěch v obchodním světě. Na kurzu budou mít lidé příležitost procvičovat se v různých prostředích a scénářích a své dovednosti uplatnit v prostředí, kde nejsou pod tlakem.

Obsah výcviku mezilidských dovedností lze nabídnout v průběhu několika hodin nebo dnů. Obvykle vyžaduje navštěvování tříd, aby bylo možné osobně komunikovat s instruktory a dalšími studenty. K dispozici jsou kurzy určené pro specifické aplikace, jako je například interpersonální výcvik dovedností nabízený lidem, kteří se chystají cestovat v zemi s jinou kulturou, nebo školení zaměřená na pomoc lidem rozvíjet dovednosti při řešení konfliktů, aby byla jejich pracoviště harmonická.

Kvalita těchto kurzů se liší. Recenze jsou často k dispozici na webových stránkách třetích stran, aby lidem poskytly představu o druhu nabízeného školení. Může pomoci mluvit s lidmi, kteří absolvovali mezilidské školení, aby zjistili, zda mají nějaké doporučení nebo varování. Lidé mohou také chtít zvážit problémy, jako jsou náklady na účast, včetně jídla a ubytování, pokud je třída daleko od domova, když zvažují, který kurz je nejpravděpodobnější pro jejich potřeby. Některé školicí společnosti na požádání přinesou třídy na pracoviště; pokud bude mít dostatek zaměstnanců zájem a jejich zaměstnavatelé jsou ochotni je sponzorovat, bude možné absolvovat mezilidské školení v kanceláři.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?