Co je teorie lešení?

Teorie lešení je přístup ke vzdělávání, ve kterém je kladen důraz na to, jaký druh materiálu se student může naučit, často s ohledem na to, jaký materiál může vyžadovat pomoc s učením. To úzce souvisí s konceptem „zóny proximálního vývoje“, což je myšlenka, že existuje nějaký materiál, který se studenti mohou učit sami o sobě, materiál, který je pro ně prostě příliš složitý na to, aby se naučili na základě svých současných znalostí, a materiál mezi těmito dvěma se mohou učit s pomocí. Teorie lešení se zabývá touto střední zónou a navrhuje, aby učitelé pomohli studentům učit se tento materiál a poté, co bude učení dokončeno, odstranili pomoc.

Mnohé z myšlenek teorie lešení a zóny proximálního vývoje pocházejí z výzkumu a konceptů navržených ruským psychologem Levem Vygotským. Zóna proximálního vývoje vytváří s ohledem na studenta několik vrstev informací. Ve středu tohoto je student sám a informace, které on nebo ona už rozumí. Mimo to je první vrstva, což jsou informace, které se student může naučit bez pomoci; další je vrstva informací, které se student může naučit s pomocí učitele; a dále jsou to informace, které jsou příliš složité pro současnou úroveň porozumění nebo vzdělání studenta.

Střední oblast v zóně proximálního vývoje je základem velké části teorie lešení. Teorie lešení v zásadě uvádí, že učitelé by měli působit jako pomocníci, kteří usnadňují učení studentů, vyhodnocují, kde se studenti učí, a podle potřeby poskytují pomoc. Teorie lešení spíše než pouhá výuka, co chce učitel, tvrdí, že učitelé by měli hodnotit studenty, aby pochopili, s jakými informacemi potřebují pomoc a co je pro studenta příliš obtížné se naučit i s pomocí.

Jakmile to učitel pochopí, může mu pomoci naučit se materiál, s nímž potřebuje pomoc. Tomu se říká „teorie lešení“, protože tato akce je podobná budování lešení během výstavby. Lešení je dočasná struktura, která pomáhá podporovat platformu během výstavby; a pomoc učitele je dočasný akt, který pomáhá studentovi porozumět, ale nakonec je odstraněn. Nakonec je studentovi ponecháno s jeho znalostmi, protože učitelé nemohou být vždy k dispozici pro odpovědi.

Jak je aplikována teorie lešení, posunuje se zóna proximálního vývoje pro studenta. Informace, které se naučil, se pohybují směrem do středu a rozšiřují informace, které se mohou naučit bez pomoci. Když k tomu dojde, informace, které byly kdysi mimo jeho schopnost porozumět i za pomoci, se stávají informacemi, které lze získat pomocí asistence. Tento proces je modelem pro učení obecně a je základní myšlenkou mnohem progresivního vzdělávání.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?