Jaké faktory ovlivňují výkon třídy aktiv?

Třídy aktiv jsou investiční kategorie, které mohou být ovlivněny změnami takových faktorů, jako je ekonomika, finanční trhy a sentiment investorů. V některých případech jsou faktory ovlivňující aktivitu na trzích poměrně jasné, jindy může být obtížnější zjistit. Mezi běžné položky, které mohou ovlivnit výkonnost třídy aktiv, patří ziskovost podniků, tempo růstu nebo zmenšování ekonomiky a politické podmínky v regionu.

V závislosti na investiční kategorii se míra, do jaké faktory mohou ovlivnit výkonnost třídy aktiv, liší. Akcie, které obchodují ve skupině akcií, jsou často poháněny podmínkami, za nichž mohou korporace vydělávat zisky nebo příjmy. Pokud jsou investoři přesvědčeni, že podniky budou i nadále expandovat a generovat prodej, pravděpodobněji nasměrují peníze do této konkrétní třídy aktiv. Na oplátku investoři obecně doufají, že budou odměněni rostoucími cenami akcií a možnými dividendami, což jsou rozdělení, které společnosti někdy dělají s nadměrným ziskem. Schopnost společnosti plnit očekávání ohledně příjmů a prodeje stanovená týmy pro správu společností je dalším faktorem, který může ovlivnit výkonnost třídy aktiv u akcií.

Dluhopisy obchodují v kategorii investic s pevným výnosem a obvykle jsou citlivé na jedinečný soubor faktorů. Dvěma hlavními složkami cenného papíru jsou cena a výnos, které se pohybují inverzně k sobě. Například, když cena nástroje s pevným výnosem roste, výnos nebo úroková sazba klesá.

Inflace je faktor, který může negativně ovlivnit výkonnost třídy aktiv u dluhopisů. Když investoři nakupují dluhopisy, obdrží kromě úhrady nominální hodnoty dluhopisu řadu úrokových plateb. Jak inflace roste, hodnota měny klesá a to snižuje hodnotu výnosů investorů, jakmile dluhopis zraje, nebo dosáhne data vypršení jeho platnosti.

Hodnocení analytiků by mohlo mít dopad jak na cenné papíry na akcie, tak na cenné papíry s pevným výnosem. Profesionální analytici často přidělují ratingy podobné stupněm, které odrážejí potenciál jednotlivých finančních cenných papírů nebo investičních kategorií. Tyto výsledky by mohly přinést prospěch akciím nebo dluhopisům, pokud rating umístí cenný papír způsobem, který odpovídá strategii investora. Analytici mohou také přiřadit pozitivní nebo negativní výhled celé investiční kategorie, což může ovlivnit výkonnost třídy aktiv. Pokud například analytik varuje, že regionální ekonomika zpomaluje s pravděpodobným poškozením podnikových zisků, mohou investoři tuto zprávu interpretovat jako signál k přesměrování kapitálu z akcií do bezpečnější investiční kategorie.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?