Co je CAT Bond?

Katastrofa nebo CAT svazek je druh pouta, které je spojeno s možnostmi extrémních katastrof, jako jsou bouře a jiné přírodní události. Dluhopisy CAT jsou obecně dluhopisy s vysokým výnosem a některými významnými a jedinečnými riziky. Jsou to složité dluhové produkty, které často souvisejí se způsobem, jakým se pojištění vztahuje na nemovitost, region nebo majetek.

Specifickým rysem mnoha dluhopisů CAT je, že v případě určité katastrofy je dluh skutečně odepsán a dlužník je oprávněn splácet. Způsob, jakým to funguje, se liší od jednoho dluhopisu k druhému, ale právě tento aspekt dluhopisu CAT představuje největší riziko pro věřitele nebo pro ty, kteří drží dluhopis s vysokým výnosem. Výměnou za vyšší výnosy držitel dluhopisu přebírá toto riziko, které je součástí diverzifikovaného portfolia.

Někteří finanční profesionálové dnes nabízejí na dluhopisy CAT způsob, jak diverzifikovat riziko. Jedním z aspektů, které jsou pro dluhopisy CAT pozitivní, je skutečnost, že nejsou vázány na akciové sektory nebo jiné tržní události. Spíše jsou spojeny s událostmi skutečného světa a přírodními situacemi. To znamená, že investor, který se dobře diverzifikuje, může realisticky prohrát buď z negativních tržních událostí, nebo z negativních událostí ve skutečném světě, a přesto ziskovat i v nepříznivých dobách. Zda to platí pro každého jednotlivého investora, je něco, co je třeba posuzovat případ od případu, ale s velmi komplikovaným statistickým modelováním, které někteří obchodníci používají, dluhopisy CAT nakonec vypadají dobře jako diverzifikační nástroje.

Jedním z největších nebezpečí dluhopisu CAT je, že investoři nejsou vždy plně informováni o tom, za co nakupují za své peníze. Pro někoho, kdo je ochoten podstoupit riziko vysoce výnosného dluhopisu CAT a jeho vyšší šance na selhání, může být investice do těchto nástrojů považováno za „fair play“, ale protože tolik průměrného investičního kapitálu je filtrováno prostřednictvím obchodních desek a makléři, existuje velká šance, aby někdo držel rizikové dluhopisové fondy CAT nebo jiné podobné podíly, aniž by věděl, jaká jsou rizika.

Někteří z nejvýznamnějších finančních novinářů v poslední době se drželi na výhodách a nevýhodách dluhopisů CAT. Autor financí Michael Lewis prozkoumal podstatu těchto dluhopisů v díle New York Times nazvaném „In Nature's Casino“. Obchodníci a další, kteří se blíže dívají na dluhopisy CAT jako derivátový produkt obchodovaný na trhu, získají představu o tom, jak sofistikovaní finančníci sázejí v podstatě na přírodní katastrofy se všemi riziky a výhodami, které z toho plynou.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?