Co je to narušení trhu?

Narušení trhu je významná událost, která přerušuje běžné obchodní a jiné finanční činnosti. Může nastat během jednoho nebo několika dnů, destabilizovat ceny cenných papírů, omezit přístup k úvěrům a narušit běžné tržní obchody. Regulační orgány používají různé prostředky k tomu, aby se zabránilo narušení trhu a zároveň usnadnily volný a otevřený obchod. V případě problému se mohou rozhodnout provést vyšetřování, aby se dozvěděli více o tom, co se stalo, co k němu vedlo, a jak předcházet problémům podobné povahy v budoucnosti.

Pády jsou klasickým příkladem narušení trhu. Mohou být vyvoláni řadou spouštěčů, které vedou investory k tomu, aby začali co nejdříve prodávat cenné papíry. Investoři se domnívají, že hodnota jejich cenných papírů může klesnout a chtějí opustit zranitelné obchodní pozice. Přitom mohou urychlit pokles cen akcií vytvořením paniky, což vede k vlně prodejní aktivity, která velmi rychle snižuje ceny cenných papírů.

Inflační bubliny jsou také formou narušení trhu. V této situaci ceny cenných papírů, komodit nebo jiných aktiv v krátkém časovém období výrazně přesahují tržní hodnotu. Vysoká obchodní aktivita to má tendenci usnadňovat a zvyšovat ceny jako žokej lidí o místo na náhle přeplněném trhu. Jedním problémem s bublinami je možnost korekce, kdy ceny klesnou zpět na rozumnější úroveň a vezmou obchodníky s sebou.

Ve finančním odvětví může být narušení trhu významným důvodem k obavám. Banky se například spoléhají na snadný přístup k úvěrům prostřednictvím mezibankovních půjček, aby mohly financovat své operace, poskytovat úvěry zákazníkům a zapojovat se do dalších tržních aktivit. Pokud najednou nemohou získat přístup k úvěru nebo nemohou najít úvěr za přiměřenou úrokovou sazbu, mohou se setkat s narušením podnikání a mohlo by být vystaveno riziku selhání úplně, pokud se narušení trhu včas neopraví. Některé banky mohou ve smlouvách s obchodními partnery spustit tzv. Klauzule o narušení trhu, pokud se domnívají, že kvůli problémům s trhem potřebují odstoupit od smlouvy.

Predikce průběhu trhů může být náročná, ačkoli obchodníci, regulátoři a analytici to určitě zkusí. Varovné signály, že narušení trhu je na obzoru, mohou zahrnovat trh, který se jeví jako změkčující se, mění se politické situace nebo se obchodníci chovají neobvykle. Nápravná opatření k řešení možného narušení mohou zahrnovat omezení obchodování, pokud ceny rostou nebo klesají příliš rychle, nebo dočasné uzavření trhů úplně, aby se zabránilo katastrofě.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?