Co je to obrácená trojúhelníková fúze?

Reverzní trojúhelníková fúze je situace, ve které je cílený podnik sloučen s dceřinou společností korporace, která získává cílovou firmu. Tento přístup, který se někdy používá jako prostředek pro splnění regulačních kritérií stanovených vládní agenturou, účinně kombinuje akcie cílové firmy s vlastním kapitálem dceřiné společnosti. Konečným výsledkem je, že cílová společnost se stává dceřinou společností v úplném vlastnictví nabyvající společnosti, což umožňuje akcionářům v cílové firmě přijímat akcie akcie vydané nabývající společností.

U reverzního trojúhelníkového sloučení strategie obvykle vyžaduje, aby byla dceřiná společnost nabyvající společnosti zlikvidována v rámci procesu sloučení s nově získanou cílovou společností. Likvidace proběhne, jakmile dojde ke sloučení. V tomto okamžiku nabyvatel reorganizuje likvidovanou společnost na nový subjekt, který drží aktiva původní dceřiné společnosti i nabyté cílové firmy. Tento přístup také zahrnuje vypořádání všech akcií akcií vydaných dvěma předchozími subjekty a připravuje cestu pro akcionáře k získání akcií vydaných mateřskou společností nového subjektu.

Jednou z výhod reverzní trojúhelníkové fúze je, že tento proces může často pomoci minimalizovat daňové zatížení, které by jinak vzniklo fúzním procesem. Na mnoha místech po celém světě je možné omezit dlužné daně tím, že se cílové firmě umožní účinně koupit aktiva dceřiné společnosti, a poté se nabyvající firmě umožní získat kontrolu nad alespoň 80% aktiv cílové firmy. I když poněkud komplikovanější než pouhé sloučení dvou hlavních společností do jedné nové jednotky, přidání dceřiné společnosti do procesu a zapojení do strukturovaného nákupu a prodeje aktiv společnosti umožňuje vlastníkům podniků legálně využít převládajících daňových zákonů. Vzhledem k tomu, že daňové předpisy se v jednotlivých zemích liší, bude se i výše úspor generovaných tímto přístupem lišit.

Další výhodou reverzní trojúhelníkové fúze je, že tento proces může také pomoci zachovat všechny smlouvy se zákazníky a prodejci, které by se jinak staly neplatnými, pokud by došlo k přímé akvizici. Protože cílová firma přežije jako plně vlastněná dceřiná společnost pomocí této strategie, zůstanou všechny smlouvy, které by byly zrušeny v důsledku výkupu, nedotčeny. Obrátený trojúhelníkový přístup k fúzi je zvláště užitečný, pokud tyto smlouvy zahrnují dohody, které nabízejí objemové slevy od prodejců nebo lukrativní a dlouhodobé závazky od dlouhodobých zákazníků.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?