Co je cílový poměr výplaty?

Cílový výplatní poměr je specifický cíl, který si společnost stanovila pro výplatní poměr dosažený obchodem. Tento poměr se zaměřuje na vytvoření ideální rovnováhy mezi procentem nashromážděných příjmů, který je vyhrazen pro výplatu dividend investorům, a také na vytvoření procesu přidělování, který zajišťuje konzistentní plnění cíle nebo cíle. Výpočet tohoto typu poměru vyžaduje promítnutí realistických cílů pro generování výnosů, což usnadňuje určení, kdy a kolik z tohoto příjmu je třeba vyčlenit, aby se investorům vyplatila dohodnutá částka v dividendách.

Ve své základně je cílový poměr výplaty cíl, který je stanoven po vytvoření dobré představy o tom, kolik výdělků v daném účetním období nastane, a pomocí těchto údajů stanoví spravedlivé měřítko pro výplatu dividend. Obvykle je cílová výplata vyjádřena jako procento těch, kteří vydělávají, přičemž toto procento je stanoveno na základě celkového inkasovaného příjmu, avšak s ohledem na dluhové závazky podniku a potřebu udržet společnost finančně solventní. Protože cílový výplatní poměr je procentem, znamená to, že skutečná výše dividend vyplacených investorovi se bude lišit v závislosti na skutečném výnosu vytvořeném během posuzovaného období. Výhodou pro společnost je, že jelikož poměr je takový, že během období, ve kterých dochází k nižším výdělkům, bude skutečná výše výplaty dividend nižší, což vytvoří menší finanční zátěž pro zdroje společnosti.

Protože cílový poměr výplaty je ve skutečnosti cílem, existuje vždy možnost, že společnost tento cíl nesplní. K tomu může dojít v důsledku událostí, které jsou mimo kontrolu podniku a jsou zahrnuty do řady událostí, které společnosti umožňují odložit nebo nevydat výplatu dividend za toto účetní období. Pokud navíc poměr není založen na přiměřených projekcích příjmů, existuje dobrá šance, že dosažení cíle bude obtížné, ne-li nemožné.

Stanovení cílového výplatního poměru, který je přiměřený z hlediska výkonnosti společnosti a potřeby generovat spravedlivé výplaty dividend investorům, vyžaduje pečlivé zvážení všech aspektů operace. Schopnost společnosti zvýšit prodej, která má za následek vyšší inkasované příjmy, příležitost snížit náklady tak, aby větší část těchto zisků mohla být alokována na výplatu dividend, a dokonce i s ohledem na vyhlídky na ekonomiku obecně, se vše objeví hrát si. Řádným hodnocením všech známých faktorů je možné určit proveditelný cílový poměr výplaty, který je v nejlepším zájmu všech zúčastněných.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?