Co je celkový obrat aktiv?

Celkový obrat aktiv je prostředkem ke stanovení vztahu mezi celkovými aktivy společnosti a čistými tržbami vyrobenými s těmito aktivy. Smyslem celkového obratu aktiv je v zásadě zajistit, aby společnost realizovala spravedlivou návratnost investice provedené v prodejním úsilí pomocí aktiv společnosti. Periodický výpočet celkového obratu aktiv může společnosti pomoci identifikovat procesy a postupy, které mohou být upřesněny, a může pomoci zvýšit návratnost.

Vzorec pro výpočet celkového obratu aktiv je relativně jednoduchý. Prvním krokem je identifikace čistých prodejů, ke kterým došlo během posuzovaného období. Dále je stanovena hodnota průměrných celkových aktiv držených během stejného období. Součet čistých prodejů je dělen průměrnými celkovými aktivy, což poskytuje jednoduchou představu o úrovni skutečného výnosu, který vyplynul z použití aktiv.

Provedení stanovení celkového obratu aktiv za dané období je užitečné několika způsoby. Zaprvé, výpočet usnadňuje sledování růstu čistých výnosů z jednoho období do následujícího na základě čistých prodejů. Za druhé, fluktuace ve výpočtech z jednoho období do následujícího mohou poskytnout motivaci k bližšímu prozkoumání výrobního procesu. Tato činnost může přinést nápady, jak lépe využívat dostupné zdroje a umožnit výrobu a prodej stejné úrovně zboží a zároveň snížit odtok aktiv.

A konečně, celkový obrat aktiv může také ukázat cestu k lepšímu využití aktiv, která nejsou přímo zapojena do výrobního procesu. To může zahrnovat taková aktiva, jako jsou marketingové a prodejní zdroje, využití distribučních zařízení a procesů a dokonce něco tak jednoduchého jako balení produktu. Nakonec proces výpočtu celkového obratu aktiv jednoduše generuje to nejlepší z čistého prodeje a zároveň co nejlépe využívá aktiv společnosti v každém kroku od pořízení surovin po dokončení prodeje.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?