Jak souvisí bipolární a schizofrenie?

Přestože bipolární a schizofrenie jsou stále z větší části považovány za dvě odlišná psychiatrická onemocnění, jsou v mnoha ohledech příbuzná. Obě nemoci se obvykle vyvíjejí v pozdní adolescenci nebo v rané dospělosti. Bylo zjištěno, že genetické kauzální faktory jsou u obou mozkových onemocnění velmi podobné; obě poruchy se často objevují ve stejných rodinách. U některých lidí se diagnostikují příznaky obou nemocí. Schizofrenie a bipolární nebo maniodepresivní porucha také sdílejí běžné příznaky a léčení.

Některé léky předepsané pro bipolární i schizofrenii snižují hladinu proteinové kinázy C (PKC) v mozku. Předpokládá se, že vysoká hladina této mozkové bílkoviny zvyšuje závažnost příznaků souvisejících s oběma nemocemi, jako jsou slyšení nebo vidění věcí, které tam nejsou, má závodní myšlenky a zažívá grandiózní nebo falešné přesvědčení, které se vztahují k osobní moci. V takzvané dysphorické náladě u schizofrenie schizofrenici často zažívají silnou podrážděnost, úzkost a depresi podobnou tomu, co mají bipoláry nebo maniodepresiva ve svých depresivních obdobích. Pokud nebudou léčeni, budou bipolární i schizofrenici velmi pravděpodobně zneužívat drogy nebo alkohol jako způsob „samoléčby“.

Hlavním rozdílem mezi příznaky schizofrenie a bipolární poruchy je nálada. Bipolární nemoc je považována za poruchu nálady charakterizovanou dvěma extrémními náladami: manickým optimismem a depresivní beznadějí. Zřetelné nálady jsou tak závažné, že zasahují do každodenního života bipolárního; často je předepsán stabilizátor nálady, jako je lithium. Schizofrenici nemají dvě oddělené periody nálad, ale spíše neustále zažívají různé skupiny symptomů známých jako negativní a pozitivní; tyto mohou být kontrolovány antipsychotickými léky, jako je Haldol. Negativní symptomy jsou nejobtížněji léčitelné léky; projevují se jako nedostatečné fungování, jako je nedostatek emocí, řeči nebo výrazu, zatímco pozitivní schizofrenické příznaky jsou příliš funkční, jako jsou slyšení hlasů nebo víra ve vlastnictví nadlidských schopností.

Je možné, že osoba má obě choroby nebo alespoň překrývající se příznaky. Schizoafektivní diagnóza označuje osobu se schizofrenií a poruchou nálady, jako je bipolární nebo velká deprese. Hlavní depresivní porucha se liší od bipolární v tom, že jí chybí maniová fáze. Bipolární a schizofrenie jsou považovány za zvláště příbuzné. Studie ukázaly, že schizofrenie způsobuje, že osoba je náchylnější k rozvoji bipolární poruchy.

Mít členy rodiny se schizofrenií nebo bipolární poruchou zvyšuje riziko vzniku jedné nebo obou nemocí. Rodina s anamnézou jednoho onemocnění bude pravděpodobně mít i další poruchu. Bipolární a schizofrenie mají genetické komponenty, které jsou spojeny s oběma mozkovými poruchami.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?