Jak se mohu vyhnout expozici hepatitidy C?

Virus hepatitidy C (HCV) se šíří primárně kontaktem s krví, což znamená, že expozice hepatitidě C může být součástí jakékoli činnosti nebo interakce, při níž existuje riziko kontaktu s krví jiné osoby. Zdržení se injekce léčiva je běžný způsob, jak se vyhnout expozici hepatitidy C, protože infikované jehly nebo stříkačky používané těmi, kdo injekčně užívají drogy, mají tendenci být největšími způsoby přenosu. Získání lékařského ošetření, tetování nebo piercingu v legitimních a spolehlivých zařízeních také snižuje riziko expozice. Doporučuje se také odpovědné chování týkající se osobních věcí a určitých sexuálních praktik. Ti, kteří nesou vyšší pracovní riziko expozice hepatitidě C, by měli přijmout preventivní techniky odpovídající jejich pracovní náplni.

Důvěrné chování týkající se užívání drog je klíčovým prvkem při zamezení expozice hepatitidě C. Ti, kteří užívají nebo užili injekční užívání drog, mají největší riziko infekce kvůli jejich zvýšené expozici potenciálně nečistým jehlicím nebo jinému vybavení souvisejícímu s drogami. Čisté injekční stříkačky a bezpečné injekční techniky mohou pomoci snížit pravděpodobnost poškození, ačkoli vzdělání a abstinence jsou obecně nejjistějšími způsoby, jak se vyhnout expozici.

Používání legitimních lékařských, dentálních, tetovacích a piercingových zařízení obvykle postačuje k tomu, aby se úspěšně zabránilo expozici hepatitidy C. I když existuje velké riziko infekce spojené s nesprávně očištěnými jehlami, stříkačkami nebo jinými lékařskými nástroji, je řádná likvidace a důkladná a pečlivá sterilizace veškerého zdravotnického vybavení obvykle dostatečná pro snížení rizika na nulu. Častá věrohodná zařízení, která řádně dodržují standardní lékařská opatření, jsou nezbytná, aby se zabránilo jakémukoli riziku infekce.

Sdílejte osobní věci, jako jsou zubní kartáčky, břitvy a další hygienické vybavení, s opatrností, protože to může snadno vést k expozici hepatitidy C. Tyto předměty se mohou rychle kontaminovat krví a nemusí být vždy řádně sterilizovány nebo likvidovány. Riziko se zvyšuje za okolností, kdy má osoba otevřené rány nebo boláky, které mohou přijít do přímého kontaktu s jejími předměty osobní péče, zejména včetně krvácení během kartáčování, flossingu nebo holení. Zatímco hepatitida C není obecně přenášena běžným náhodným kontaktem, jako je objímání, líbání nebo sdílení jídla, během jakékoli situace, která vyžaduje úzký život s někým, kdo může mít virus, je třeba přijmout náležitá opatření.

Zralé návyky týkající se sexuálního chování a vyhýbání se určitým sexuálním činnostem obvykle postačují k tomu, aby se zabránilo hepatitidě C. Sexuální přenos viru obecně bývá vzácný, protože přenos je primárně krví a nikoli pouze tělesnou tekutinou. Zatímco riziko nákazy pomocí heterosexuálního vaginálního styku je nízké, jiné sexuální situace mají vyšší šanci na expozici. Patří sem situace, které kromě chování, ve kterém již někdo z účastníků již má rány nebo bradavice v důsledku předchozí nemoci, mají vyšší míru dopadu nebo proniknutí. V těchto případech jsou téměř vždy nezbytná odpovědná rozhodnutí, ale jediným způsobem, jak se vyhnout jakémukoli riziku expozice, je zdržet se těchto činností.

Ti, kteří jsou vystaveni riziku expozice hepatitidě C při práci, budou často muset během své práce věnovat větší pozornost ochraně sebe sama a řádné sterilizaci prostředí. Zdravotnický nebo vojenský personál, ti, kteří hrají kontaktní sporty, a první respondenti, jako jsou zdravotníci, mohou být vystaveni většímu riziku kvůli jejich zvýšené expozici otevřeným ranám a těsnému kontaktu s ostatními. Preventivní strategie a pečlivá pozornost věnovaná sanitaci často stačí k tomu, aby se výrazně snížila šance na nákazu.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?