Jaké jsou aplikace nukleární medicíny?

Aplikace nukleární medicíny je oblastí intenzivního lékařského výzkumu od konce 20. století. Nukleární medicína se týká použití radioaktivních izotopů při diagnostice a léčbě mnoha nemocí a stavů, včetně rakoviny, srdečních chorob a funkce orgánů. Aplikace nukleární medicíny většinou slouží k diagnostickým účelům, i když určitá onemocnění lze léčit také radioaktivní medicínou.

Nejběžnější aplikace nukleární medicíny se nacházejí v širokém světě diagnostiky. Sloučeniny, které kombinují radioaktivní izotopy s léčivy, nazývané radiofarmaka, jsou zvláště užitečné při vytváření podrobných obrazů vnitřní aktivity. Pacient může vzít správné radiofarmakum intravenózně nebo jako pilulku a pak bude emitovat detekovatelné záření po celém těle. Při použití speciálních kamer se záření používá k vytvoření obrazu kosti, tkáně nebo orgánů podle potřeby pro diagnostiku.

Některé pokročilé zobrazovací systémy mohou kombinovat diagnostické obrazy vytvořené tradičnějšími CT nebo MRI skeny s obrázky vytvořenými radiofarmakami, aby vytvořily mnohem úplnější obraz oblasti. Diagnostické aplikace nukleární medicíny zahrnují detekci a staging rakoviny, vizualizaci průtoku a funkce krve v srdci, ledvinách a plicích a včasnou detekci některých neurologických stavů, jako je Alzheimerova choroba. Radiofarmaka se také běžně používají při detekci a diagnostice hypertyreózy. Protože obrazy poskytované tímto typem skenování jsou tak podrobné, nukleární medicína také pomáhá lékařům určit a naplánovat nejlepší formu léčby detekovaného stavu.

Rostoucí oblastí pro aplikace nukleární medicíny je intervenční léčba rakoviny a dalších stavů. Léčba nukleární medicíny obvykle používá speciální krátkovlnné radioaktivní sloučeniny, které mohou cílit na konkrétní oblasti v těle, aniž by ovlivnily okolní orgány nebo tělesné systémy. Tento typ léku se nejčastěji používá pro rakovinu štítné žlázy a léčbu hypertyreózy. Další aplikace zahrnují léčbu lymfatických a endokrinních rakovin a některých forem rakoviny kostí. Jedno radiofarmakum, nazývané radioaktivní fosfor nebo P-32, se často používá při léčbě poruch krve.

Očekává se, že aplikace nukleární medicíny se budou zvyšovat s prováděním dalšího výzkumu. Zatímco diagnostické schopnosti tohoto lékařského odvětví mohou být velmi užitečné při detekci a analýze abnormalit v celém těle, dostupná jaderná léčba zůstává poměrně vzácná. Jaderná medicína zůstává důležitou oblastí výzkumu a objevů, jejímž cílem je poskytování nových léčebných postupů, zvyšování diagnostické citlivosti a poskytování méně nákladných neinvazivních možností pro pacienty, kteří potřebují diagnostiku.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?