Jaké jsou různé vrozené vady od agenta Orange?

Vrozené vady agenta Orange mohou zahrnovat vady nervové trubice, rozštěp rtu a patra, další číslice a mentální postižení. Jsou způsobeny dioxinem, jednou z klíčových složek této chemikálie. Většina výzkumu na toto téma zahrnuje zprávy od vietnamských veteránů a Vietnamců vystavených tomuto defoliantovi během vietnamské války. Letadlo během války upustilo velké množství herbicidů, aby omezilo dostupné krytí rostlin pro vietnamské vojáky.

Když nervová trubice, struktura, která se objevuje na počátku vývoje plodu, selhává správně, je výsledkem defekt neurální trubice. Příkladem těchto vrozených vad agenta Orange jsou stavy, jako je spina bifida a ancefalie, kdy se mozek úplně nevytvoří. Jiné děti mohou mít mentální postižení, které může způsobit různé stupně poškození v důsledku abnormalit v mozku. Rozštěp rtu a patra může také nastat v důsledku problémů s vývojem plodu. Tyto stavy mohou být náročné a obtížně léčitelné.

Některé vrozené vady od agenta Orange způsobují, že se pacienti vyvíjejí polydaktivně, kde mají další prsty a prsty. To lze léčit chirurgicky a nemusí to způsobit trvalé problémy. Kýly jsou také běžné a lze je také léčit chirurgicky. Potrat a mrtvé narození jsou také potenciálními komplikacemi expozice chemikáliím způsobenými vrozenými vadami, které jsou neslučitelné se životem. Rodiče s obavami mohou po špatném výsledku v těhotenství požádat o lékařské ošetření, aby prozkoumali možné příčiny.

Výzkum vrozených vad agenta Orange ukazuje, že k nim může dojít, když je kterýkoli partner vystaven chemické látce. Muži mohou po expozici pociťovat problémy se spermatem a sperma s defekty mohou nést několik týdnů po expozici. Ženy, které přijdou do styku s agentem Orange během těhotenství, mohou mít děti s vrozenými vadami, v závislosti na načasování a intenzitě expozice. Tato chemikálie může také způsobit chronické zdravotní problémy, které mohou přispět k vrozeným vadám.

Mnoho z těchto vrozených abnormalit lze diagnostikovat při prenatálním screeningu, protože jsou viditelné na ultrazvuku. V některých případech mohou mít lidé s vrozenými vadami od agenta Orange nárok na odškodnění nebo pomoc od vlády nebo odškodňovacího fondu pracovníka, v závislosti na okolnostech expozice. Rodiče dětí s takovými vrozenými vadami mohou diskutovat o možnostech se svými lékaři. Kompenzace jim může pomoci zaplatit za chirurgický zákrok a další potřeby na podporu dítěte, zejména pokud dojde v důsledku expozice agenta Orange ke komplexnímu postižení, které vyžaduje celoživotní pomoc.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?