Jaké jsou nejčastější důvody potratu?

Většina potratů pochází z příčin, které nelze identifikovat. Velké množství je způsobeno chromozomálními abnormalitami, hormony a výběrem životního stylu. Často se vyskytují problémy s implantací nebo může být faktorem věk matky. Jako příčina se někdy uvádí odmítnutí tkáně nebo infekce. Existuje mnoho důvodů pro potrat, a zatímco chromozomální abnormality jsou pravděpodobně nejběžnější, různé vlastnosti rodičů dítěte mohou způsobit, že další faktory budou pravděpodobnější.

Chromozomální abnormality jsou jedním z nejčastějších důvodů potratu. Problémy s chromozomy jsou téměř zcela náhodné, i když geny rodičů mohou způsobit potrat. Je mnohem pravděpodobnější, že ztráta plodu bude způsobena vadným vejcem nebo spermatem, které nemusí představovat celkovou kvalitu reprodukčního potenciálu rodičů. Pokud dojde k opakovaným potratům, je pravděpodobnější, že genetický problém leží u jednoho z rodičů.

Zdravotní problémy matek jsou také častými důvody potratu. Nedostatek progesteronu je obzvláště běžným zdravotním problémem matek, které někdy vede k spontánnímu potratu. Infekce může způsobit potrat, ale někdy se tomu dá vyhnout. Některá onemocnění, jako je neléčený diabetes nebo syndrom polycystických vaječníků, vystavují ženy vyššímu riziku potratu, ale to není zvlášť častý problém v celé populaci, protože je obvykle znám před pokusem o těhotenství. Věk matky, i když není zdravotním problémem, také souvisí s vyšší mírou potratu.

Obvykle jsou životní styl, který negativně ovlivňuje plod, zastaven, jakmile je objeveno těhotenství, takže problémy s chováním jsou relativně neobvyklým důvodem potratu. Ženy, které se i nadále zabývají činnostmi, jako je kouření, nadměrné pití a užívání kofeinu během těhotenství, se mohou potratit častěji. Některé léky mohou mít také vliv na těhotenství. Většina žen věnuje velkou pozornost zajištění bezpečnosti plodu, což způsobuje jejich stále častější důvody potratu.

Mnoho činností, které se běžně považují za potraty, je ve skutečnosti docela bezpečné. Ženy mohou pokračovat v práci, cvičení a zapojování se do styku, aniž by pro plod představovaly jakékoli další riziko. I důvody, jako je trauma matky, pravděpodobně nezpůsobí potrat, protože během raných fází těhotenství je plod vysoce chráněn tělem matky. Potrat způsobí pravděpodobně pouze vážné trauma a extrémní činnosti.

I když některé důvody potratu jsou na světě běžnější, při pohledu na konkrétní skupiny se na začátek seznamu dostávají různé důvody. Například mezi skupinami, které se běžně zabývají rizikovými činnostmi bez přístupu k lékařskému ošetření, jako jsou drogově závislí, jsou volby životního stylu jedním z běžnějších důvodů potratu. Ve skutečnosti mají různé skupiny velmi rozdílné míry potratu, což matce může poskytnout falešný odhad jejího rizika. Pokud se rodiče cítí znepokojeni z možnosti potratu, může konzultace s lékařem obvykle poskytnout přiměřený odhad bezpečnosti.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?