Jaké jsou příznaky poporodní deprese u mužů?

Příznaky poporodní deprese u mužů se obvykle velmi liší od příznaků, které se objevují u žen s poruchou. Mezi nejčastější příznaky patří ztráta sebeovládání s ohledem na návyky životního stylu a zvládání hněvu a ztráta zájmu o mnoho sociálních aspektů života. Poporodní deprese u mužů se může projevit také snížením pocitu vlastní hodnoty a obecnými pocity únavy a špatného zdraví.

Jeden z klíčových faktorů, které signalizují přítomnost poporodní deprese u mužů, se točí kolem nedostatku fyzické i duševní síly. V opačném případě budou průměrní muži často vedeni k rozvoji rizikovějšího chování, jako je řízení příliš rychle nebo bezohledně. Mohou také zažít nutkání pít příliš nebo zneužívat léky na předpis nebo léky bez předpisu. Pravděpodobně se bude vyvíjet nebo zvyšovat kouření. Poporodní deprese u mužů může také vést k dalším rizikovým změnám životního stylu, včetně nadměrného nebo nedostatečného stravování.

Problémy s hněvem u mužů s poporodní depresí mohou vést ke zvýšené úrovni podrážděnosti a frustrace. Poporodní deprese u mužů může také způsobit nepravidelné hroty v temperové regulaci, někdy vedoucí k prudkým výbuchům a ztrátě racionálních schopností myšlení. Tento konkrétní příznak není nebezpečný pouze pro osobu trpící syndromem, ale může být také škodlivý pro osoby kolem něj, jako je manželka a dítě.

Pokud jde o sociální aspekty života, poporodní deprese u mužů často brání nebo odstraňuje touhu komunikovat s ostatními, a to na profesionální i osobní úrovni. To může vést k napjatým vztahům, jak v práci, tak doma, a také k vážným problémům, když se snaží komunikovat pocity, které vyplynuly z deprese. Záliby a zábava také mají tendenci trpět dramaticky, když je přítomna deprese, což dále vytváří pocit izolace a disociace.

Snížení sociálních dovedností, které mohou být způsobeny poporodní depresí u mužů, může rovněž narušit smysl pro sebevědomí člověka, postupně snižovat ego a přimět ho, aby zpochybnil svou celkovou roli v rodině. Muži mohou začít cítit, že nedělají dost na podporu rodiny, a to jak emocionálně, tak finančně. To může zase vést k drastickému nátlaku k nadměrnému získávání informací nebo k pocitu bezcenné, který může dále podchytit depresi a případně vést k myšlenkám na smrt a sebevraždu.

Fyzická stránka poporodní deprese u mužů se obvykle zhoršuje dříve zmíněnými rizikovými chováními. Kouření i pití může vést ke snížení celkového zdraví, zatímco bezohledné chování může člověka celkově vystavit většímu riziku úrazu nebo zranění. Deflovaný ego a snížená vlastní hodnota často vedou ke ztrátě chuti k jídlu nebo k touze se přejídat, přičemž oba příklady jsou samozřejmě potenciálně škodlivé pro celkové zdraví. Kombinace těchto prvků může také vyvolat další stavy, jako je konstantní únava, žaludeční potíže, vysoký krevní tlak nebo snížení schopnosti imunitního systému bojovat proti obecným onemocněním.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?