Jaké jsou příznaky disociativní poruchy?

Disociativní poruchy jsou rodinou relativně neobvyklých problémů duševního zdraví, včetně disociativní poruchy identity, disociativní fugy, depersonalizační poruchy a disociativní amnézie. Každá z těchto poruch má svá vlastní kritéria pro diagnostiku, ale existují společné znaky příznaků stavů disociativní poruchy. Ztráta paměti, odtržení, problémy s identitou, zkreslení reality a často komorbidita jiných problémů s duševním zdravím, jako je úzkost nebo deprese, jsou běžné příznaky stavů disociativní poruchy. Disociativní poruchy jsou vyloučeny a léčeny shromažďováním údajů od pacienta a blízkých významných ostatních, spíše než laboratorním testem.

Disociativní porucha identity (DID) je diagnóza, která byla kdysi nazývána poruchou více osobnosti. Osobám s DID dominují nejméně dvě odlišné osobnosti, které mohou převzít jejich myšlenky, řeč a činy. Pacient DID by se mohl domnívat, že jeho osobnosti se demograficky liší od skutečných osobností, které prezentují osobnosti s různým věkem, rasami, pohlavím a někdy i totožností zvířat. Pacient může změnit svůj hlas a chování na základě aktivní osobnosti a identity nemusí být navzájem si vědomy. Pacient nemusí vědět o něčem, co nedávno řekl nebo udělal, a může to obviňovat z toho, že v té době má kontrolu jiná osobnost.

U pacientů s DID jsou přítomny některé další příznaky disociativních poruchových stavů. Pacient by se mohl prezentovat s tranzy nebo mimotělními zážitky. Tato disociativní porucha je často souběžná s poruchami spánku, depresí a sebevražednou idealizací. Pacient může mít halucinace charakteristické pro psychózu a může se pokusit o samoléčení své nemoci alkoholem nebo drogami. Tyto symptomy disociativních poruchových stavů jsou běžné u různých poruch, ale klíčem k diagnostice DID je chronická přítomnost více osob.

Disociativní amnézie, další onemocnění v rodině disociačních poruch, je charakterizována ztrátou významné paměti s ohledem na osobní identitu nebo traumatické minulé zkušenosti. Pacient si opakovaně nepamatuje důležité základní informace, jako je jeho jméno, datum narození a adresa. Tato porucha je rozdělena do několika podtypů - selektivní amnézie, generalizovaná amnézie, kontinuální amnésie a systematická amnézie - v závislosti na rozsahu ztráty paměti. Disociativní amnézie není způsobena poraněním mozku, takže někdo, kdo vykazuje fyzické příznaky, není kandidátem na tuto diagnózu.

Disociativní fuga se vyskytuje ve vzácných případech, když člověk vytvoří novou identitu, aby unikl minulému stresu nebo traumatu. Disociativní amnézie je u této disociativní poruchy často symptomatická. V mnoha případech nemají lidé trpící disociativní fugou žádné zjevné psychiatrické příznaky kromě úzkosti nad tím, že si nedokáží pamatovat důležité osobní údaje. Převládajícím příznakem této poruchy je prostě cestování daleko od domova pacienta a vytvoření nové identity.

Konečným typem disociativní poruchy je porucha depersonalizace, když lidé ztrácejí kontakt s realitou. Osoby postižené tímto onemocněním se často cítí odděleny od svých těl a mohou hlásit, že jsou ve vysněném stavu, jako by ve svých tělech spíše cestovaly, než aby mohly jednat úmyslně. Tato porucha není tak všudypřítomná jako jiné poruchy a může se vyskytovat pouze dočasně. Pocity mimo kontrolu jsou často spojovány s úzkostí nebo depresí. Toto je samostatná diagnóza od jiných disociativních poruch a není výsledkem halucinačních pocitů vyvolaných alkoholem, drogami nebo poranění mozku.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?