Co je to klinická zkušební databáze?

Databáze klinických hodnocení je seznam probíhajících klinických hodnocení. Lidé mohou prohledávat databázi a identifikovat pokusy podle stavu, léků, zařízení nebo fáze. Tyto databáze mohou lékaři, veřejnost a vládní regulátoři používat mnoha různými způsoby. Mnohé jsou k dispozici online a jsou poskytovány bezplatně vládními agenturami nebo organizacemi, které mají zájem o vědecký výzkum. Organizace, které sponzorují klinická hodnocení, také udržují databáze probíhajících studií a zpřístupňují tyto informace veřejnosti.

V klinickém hodnocení lékaři zkoušejí nové léky, zdravotnické prostředky nebo přístup k léčbě v kontrolovaném prostředí. Cílem je zjistit, zda je to z lékařského hlediska cenné. Témata hodnocená v průběhu klinického hodnocení zahrnují, zda testovaná věc funguje podle plánu, jaké jsou vedlejší účinky a komplikace a kolik lidí na ni reaguje. Studie prochází několika různými fázemi. Pokud dojde k závěru, že předmět studie je klinicky užitečný, použijí se údaje z klinických studií na podporu žádosti federálních regulátorů o schválení léčiva, léčby nebo zařízení k prodeji.

Protože klinická hodnocení zahrnují lidské subjekty a doprovázející lékařská a etická rizika, musí být schválena etickými radami, které přezkoumávají plánovanou metodiku hodnocení. Kromě toho musí být při zahájení klinického hodnocení registrována u vládních regulačních orgánů, které dohlížejí na lékařský výzkum a bezpečnost lékařských ošetření. Tyto registrace se používají k vytvoření databáze klinických hodnocení, která popisuje všechny probíhající studie a poskytuje informace o výsledku předchozích klinických hodnocení.

Vládní agentury nejsou jediné skupiny, které spravují databáze. Organizace, které zkoumají konkrétní nemoci, obvykle uchovávají databázi klinických hodnocení pokrývající témata související s jejich zájmy. Podobně vývojáři farmaceutů a výrobci zdravotnických prostředků udržují své vlastní databáze. V databázi klinických pokusů lze kdykoli najít tisíce klinických studií různých velikostí.

Pomocí databáze klinických studií mohou občané vyhledat klinická hodnocení, ke kterým se mohou připojit. Dobrovolníci klinického hodnocení získávají přístup k nejnovějším pokrokům v léčbě a péči, což přispívá k vědeckému výzkumu, který může zlepšit bezpečnost a možnosti léčby v tomto procesu. Lidé mohou také sledovat průběh klinického hodnocení, pokud mají zájem vědět, kdy bude navržená léčba dostupná veřejnosti. Regulační orgány sledují databázi klinických hodnocení, aby sledovaly trendy, které by mohly naznačovat obavy týkající se bezpečnosti pokusu, jako je vysoký počet úmrtí účastníků.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?