Co je konstantní forma?

Tvarová konstanta je druh geometrického vzoru, který člověk obvykle vidí, když halucinuje nebo vstoupil do „pozměněného stavu vědomí“. Často se opakuje. Vzory se mohou široce lišit, od spirál, křivolakých čar až po obrazy podobné tunelu. Některé vzory se nemusí lišit od geometrických obrazů, které vidíte v kaleidoskopu. Lidé, kteří vidí tvarovou konstantu, ji mohou také prožívat blíže, například když jsou přitahováni k tunelu, který vidí.

Koncept konstantní formy byl poprvé objeven ve dvacátých letech německo-americkým psychologem Heinrichem Klüverem, který poté studoval účinky žvýkacího peyota, rostliny kaktusu, která má významnou roli v rituálech domorodých amerických kmenů. Začal své experimenty zařazováním dobrovolnických předmětů ochotných spolknout peyote a výsledky dokumentoval. Klüver pozoroval velmi podobné popisy ve svědectvích svých subjektů o tom, co vidí, když jsou pod vlivem peyota, jako jsou pohyblivé tvary, zkreslené čáry a přítomnost zářivých barev. Obrázky daboval jako „tvarové konstanty“.

Na základě jeho pozorování Klüver seskupil převládající konstanty tvaru do čtyř kategorií: šachovnicový vzor, ​​pavučiny, tunely a spirály. Podle návrhu šachovnice se čáry obvykle protínají a vytvářejí čtverce, trojúhelníky a jakékoli křížové vzory. Šestiúhelníky, které tvoří voštinový obraz, jsou také zařazeny do této kategorie. Obrazy tunelů a spirál bývají velmi podobné, ale tunely mají význačný střed, který může obsahovat buď světlo nebo jen tmu. Je možné, že konstanta tvaru nezapadá do žádné kategorie, protože obrázky se mohou velmi lišit.

Mnoho psychologů a vědců se pokusilo vysvětlit jevy konstantní formy. Věrohodnou teorií je, že když člověk halucinuje nebo má „vysokou“ vizuální kůru, část mozku, která zpracovává obrázky, zažívá nějaký „šum“ nebo rušení, způsobuje zkreslení obrazu a vytváří konstantní formu . Jeden televizor lze použít jako analogii: když bouřka narušuje přenos mezi anténou televizoru a signálem sítě, obraz vychází zakalený nebo zkreslený.

Forma konstanty může být viděna a prožívána nejen prostřednictvím stimulovaných halucinací, ale také prostřednictvím přirozeně se vyskytujících, jakož i dalších forem psychózy a bludy. Události blízké smrti mohou také vyvolat obrazy, stejně jako těžké migrény. Konstanty tvarů se také staly inspirací pro „psychedelické umění“, které používá podobné prvky, jako jsou živé barvy a různé opakující se tvary.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?