Co je to renální scintigrafie?

Renální scintigrafie je metoda jaderného chemického zobrazování, která se používá k hloubkovému vyhodnocení krevního toku a funkčnosti ledvin. Tento test může být také nazýván skenováním ledviny, radioizotopovou renografií, zobrazením ledvin nebo ledvinami. Existuje několik typů renální scintigrafie, z nichž každý zahrnuje injekci radioizotopů do krevního řečiště, následované sledováním a zobrazováním radioaktivních značkovačů speciální kamerou, když se chemikálie dostanou do ledvin. Celé skenování obvykle trvá 30-60 minut a nezpůsobuje žádné nepohodlí po počátečním připnutí.

Dva nejběžnější typy renální scintigrafie vyžadují použití radiofarmak diethylentriaminpentaoctová kyselina (DTPA) a merkaptoacetyltriflycin (MAG3). U většiny pacientů poskytuje DTPA dostatečné zobrazování, ale MAG3 příležitostně vytváří jasnější obrazy u seniorů a velmi mladých. Renální zobrazování představuje jen malá zdravotní rizika a téměř žádné následky, ale těhotným ženám a kojícím matkám se doporučuje informovat radiologického technika o jejich stavu. Ve vzácných případech vykazují někteří pacienti alergie na určité jaderné léky a po zákroku se mohou projevit nežádoucí účinky.

Poskytovatelé zdravotní péče používají renální scintigrafii k vyhodnocení existujících poruch a ke stanovení příčiny nediagnostikovaných zdravotních problémů souvisejících s ledvinami. U lidí, kteří podstoupili transplantaci ledvin, je skenování izotopy jednou z metod, které lékaři používají k detekci a léčbě odmítnutí orgánů nebo abnormální cirkulace tekutin v ledvinách. Renální sken může také odhalit nebezpečné zdravotní stavy, jako je renovaskulární hypertenze a zúžení tepen, které jsou odpovědné za dodávání krve do ledvin. Kromě toho může klinické sledování radioizotopů v krvi osvětlit specifické oblasti blokády močového systému, které byly důsledkem traumatu nebo poškození ledvin.

Ve většině případů mohou pacienti očekávat renální scintigrafickou relaci ve známém klinickém prostředí. Na horní rameno je aplikována manžeta na krevní tlak nebo turniket a technik vstřikuje radioaktivní materiál do krevního řečiště trubicí nebo kanylou. Jakmile technik uvolní turniket, zahájí izotopy cestu do ledvin cirkulačním systémem. Příležitostně může být druhá kanyla obsahující diuretický frusemid podána kanylou asi o 15 minut později. Frusemid zvyšuje produkci a tok moči močovodem, což usnadňuje lokalizaci překážek v močovém systému.

V tomto okamžiku technik používá gama kameru k zachycení několika snímků ledvin. Kamery gama jsou zobrazovací zařízení, která jsou speciálně vybavena pro lokalizaci a sledování radioizotopů v celém těle. Po relaci technik analyzuje obrázky pomocí počítačového softwaru a výsledky předá lékaři pacienta.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?