Co je binaurální meditace?

Po objevu v roce 1839, že zvukové impulsy mohou mít vliv na činnost mozkových vln, se binaurální meditace stala populárním nástrojem pro podporu relaxace. Tato technika spočívá v tom, že se uživateli dodávají dva různé zvukové proudy, jeden proud do levého ucha a druhý doprava. Název je odvozen od praxe použití dvou bi - proudů zvukových nebo zvukových signálů k vyvolání meditativního stavu. Protože mozek není schopen přesně rozlišovat mezi dvěma zvukovými stopami, výsledný zážitek je stálý rytmický rytmus.

Binaurální meditace využívá sluchové médium známé jako binaurální rytmy. Jednoduše řečeno, tyto zvukové stopy povzbuzují mozek, aby vstoupil do jednoho ze čtyř stavů frekvence. Každý stav frekvence je spojen s tím, co tělo dělá v určitém čase, a povzbuzením mozku, aby vstoupil do těchto stavů, lze iniciovat meditativní stav snadněji než pomocí běžnějších meditačních technik. Stavy mozkové frekvence, které mohou být vyvolány binaurální meditací, jsou známy jako stavy alfa, beta, delta a theta.

Nejběžnější frekvence, v níž mozek pracuje, je beta. Při této frekvenci je mozek považován za ostražitý a aktivní jako během bdění hodin. Alfa stav nastává během období relaxace.

Přestože je mozek dostatečně pohotový, aby v případě potřeby reagoval, mozek může během tohoto stavu stále jednat. Alfa frekvence vyvolala běžný termín alfa spánek, který se vztahuje k dobám, kdy osoba vykonává činnost a přesto má jen malou vzpomínku na to. Alfa spánek se může nejčastěji vyskytovat během monotónních činností, které jsou prováděny pravidelně a mohou občas vést k potenciálně nebezpečným situacím, například při řízení.

Většina binaurálních meditačních sekvencí začne přivedením mozku do alfa frekvence a postupováním do theta stavu. Frekvence theta je klíčový meditativní stav, protože je to dominantní frekvence mozku během snů. V tomto stavu mohou lidé během meditace zažít halucinace nebo vize. Konečná frekvence je stav delta, ke kterému dochází během hlubokého spánku.

Aby byl jedinec úspěšný v binaurální meditaci, musí stále ignorovat myšlenkové vzorce a distancovat se od převládajících pocitů, aby vstoupil do meditativního stavu. Použití binaurálních rytmů by mělo být považováno za nástroj k dosažení meditace. Mozek skutečně pracuje ve všech čtyřech frekvencích současně; jeden a občas dva z kmitočtových stavů bude dominovat kdykoli. Binaurální meditace podporuje jednu frekvenci, aby se stala dominantnější než ostatní. Jakmile však rytmický binaurální rytmus skončí, mozek se automaticky vrátí k přirozeně prožívané mozkové frekvenci.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?