Co je Christian Health Care?

Křesťanská zdravotní péče zahrnuje poskytování zdravotnických služeb s křesťanskými náboženskými hodnotami jako hlavního motivátora. Hlavním rozlišovacím znakem křesťanských programů zdravotní péče je zaměření na víru zaměřené na komunitu a modlitbu. V mnoha případech to znamená program sdílení nákladů namísto zdravotního pojištění. Jednotlivci zapsaní v těchto programech dostávají finanční pomoc za své lékařské účty ve formě darů od kolegů přihlášených, se šeky a hotovostí často doprovázenými modlitebními kartami. Pokyny pro zajištění a udržování křesťanské zdravotní péče často dodržují zásady odvozené od křesťanské bible.

Programy zaměřené na náboženství, jako je křesťanská zdravotní péče, se často vyvíjejí v reakci na vnímanou absenci ve stávajícím systému. V případě křesťanských programů zdravotní péče se obvykle zdravotní pojištění obvykle považuje za chybějící z hlediska finanční i duchovní pomoci. Přestože tradiční pojištění poskytuje krytí směnky výměnou za měsíční pojistné, je tato částka obvykle omezena kvalifikátory určenými pojišťovnou. To může mít za následek, že pacienti dostávají množství, které není dostatečné pro jejich léčebné postupy. Měsíční pojistné za běžné zdravotní pojištění může být také nákladné v závislosti na typu zakoupené pojistky.

Křesťanský program zdravotní péče umožňuje větší pokrytí prostřednictvím komunitního systému podpory. Členové programu dostávají měsíční upozornění o ostatních členech, kteří potřebují finanční pomoc se svými lékařskými účty. Na základě těchto upozornění jsou členové povinni věnovat pevnou částku - obvykle podstatně nižší než tradiční pojistné - přímo členům, kteří to potřebují, a skutečně platit za účty sami. Ve většině případů jsou účty plně pokryty dary.

Tento systém se snaží pomáhat členům cítit se více zapojeni do vzájemného blaha ostatních a budovat silný pocit víry založený na komunitě. Sentiment je posílen přidáním modlitebních karet a dalších předmětů péče o dary, což příjemcům umožňuje cítit další podporu od ostatních křesťanů. Tento duch spolupráce a vzájemné péče spolu s finanční pomocí činí křesťanskou zdravotní péči přitažlivou možností pro mnoho jednotlivců.

Tyto programy však mají své vlastní nedostatky. Křesťanské zdravotní programy se slabým členstvím nemusí být v určitých případech schopny poskytnout dostatek peněz, protože počet měsíčních darů není dostatečný. Kromě toho biblické zásady, na nichž jsou členská pravidla založena, mohou být přísnější než konvenční zdravotní pojištění. Konzumace alkoholu je obecně odsuzována a postupy, které jsou v rozporu s křesťanskými principy, jako jsou vazektomie, nejsou pokryty.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?