Co je emoční zdraví?

Termín emocionální zdraví může mít různé definice, ale obvykle se týká úrovně duševní a emoční pohody, kterou je člověk schopen udržet. To může být poněkud synonymem duševního zdraví, což znamená, že člověk má dobré emoční zdraví, pokud je obecně šťastný a bez jakýchkoli duševních nebo emocionálních poruch. Jindy se tento termín používá konkrétně k popisu schopnosti člověka správně se vyjádřit prostřednictvím emocí.

Nedostatek emočního zdraví může vést k řadě problémů, od deprese a úzkosti až po problémy s hněvem. Osoba trpící depresí je neustále trápena negativními emocemi a často se cítí, jako by pozitivní, příjemné emoce byly buď příliš krátkotrvající, nebo úplně mimo dosah. Problém hněvu by se mohl projevit u člověka, který se cítí tak neschopný vyjádřit své emoce, buď strachem nebo nedostatkem emocionálních znalostí, že se cítí téměř odříznut od zbytku světa, jako by nikdo chápe nebo se o to stará. Kromě toho může být osoba, jako je tato, více nakloněna nesprávnému výkladu emocí druhých, což vede k dalším problémům.

Někteří psychologové vnímají špatné emocionální zdraví v důsledku standardů společnosti, že lidé musí emoce udržovat převážně v soukromí. Většina lidí se skutečně cítí nepříjemně při pomyšlení na sdílení jakýchkoli hlubokých emocí s někým jiným než s nejbližším z přátel a rodiny. V reakci na to mnoho lidí potlačuje své emoce a ignoruje je, nikdy neuznává nebo neřeší věci, které by je mohly znepokojovat. Navíc, protože o emocích se mluví jen zřídka, má většina lidí extrémně omezenou slovní zásobu emocí ve srovnání s obrovským rozsahem pocitů, které lidé mohou zažít, takže je pro někoho, kdo se pokouší otevřít, velmi obtížné popsat, co cítí jiné osobě.

Mnoho psychologů, kteří věří, že špatné emocionální zdraví je výsledkem ignorování vlastních emocí, uvádí, že to může výrazně zvýšit závažnost situace nad rámec toho, co je zdravé nebo rozumné. Například malé obavy nebo negativní pocity ohledně vztahu, který nebyl potvrzen, se mohou nakonec vyvinout v závažný úzkostný problém nebo hluboký odpor vůči druhé osobě. Osoba, která se takto cítí, má často problémy s určováním toho, co způsobovalo tolik negativních pocitů, protože původní myšlenka byla tak důkladně potlačena.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?