Co je jeho nemoc?

Jeho nemoc - zkratka pro Werner-His nemoc - je bakteriální infekce přenášená vši. To má za následek vysokou horečku, která obvykle trvá pět dní, proto je jedním z dalších jmen podmínky: pětidenní horečka. Toto onemocnění je také někdy způsobeno mírně odlišným kmenem bakterií přenášených klíšťaty. Jednotlivci s Jeho nemocí často procházejí cykly horečky, přičemž horečka přetrvává po dobu pěti dnů, na chvíli ustupuje a poté se znovu rozhoří. Mezi další příznaky patří únava, vyrážka, úbytek hmotnosti a bolest ve svalech a kostech. Bolest je často uváděna jako závažnější v holenních kostech, tedy jiné jméno pro podmínku: holenní kostní horečka. Infekci lze snadno léčit správnou diagnózou, i když zotavení může trvat až několik měsíců.

Jeho nemoc je způsobena Bartonella quintana , také zvanou Rochalimaea quintana , bakterií ukrytou vší vši. Infekce není přímo způsobena kousnutím vši, ale fekálemi vši, které se často dostávají do otevřených ran vši. Klíšťata mohou také přenášet nemoc přes mírně odlišný kmen bakterií zvaný Bartonella henselae .

Jeho nemoc byla poprvé zaznamenána v první světové válce a byl také problémem ve druhé světové válce, kdy se vši snadno šířili mezi vojáky v zákopech. Jako výsledek, nemoc byla původně nazývána příkopová horečka. Během těchto válek se odhadovalo, že Jeho nemoc postihla více než milion lidí.

V současné době je touto nemocí nejvíce postižena populace bezdomovců. Bezdomovci jej často získávají ze života venku v nehygienických podmínkách a ze špatné hygieny. Jeho nemoc mezi bezdomovci se běžně označuje jako městská zákopová horečka. Studie prokázaly, že alkoholismus zvyšuje riziko nákazy.

Léčba jeho nemoci má téměř vždy za následek úplné uzdravení, s několika případy, které vedou k dlouhodobému postižení nebo smrti. Může však nějakou dobu trvat, než budou bakterie plně ošetřeny. Lékaři se musí nejprve ujistit, že vši, které nesou bakterie, jsou zcela vymýceny. Delousing nemusí být tak jednoduchý jako kontrola vši ve vlasech; vši se často schovávají v oděvu a jiných věcech nesených blízko těla.

Po dislokaci se běžně podávají různá antibiotika k léčbě bakteriální infekce, jako je gentamicin a azithromycin. U pacientů s HIV a AIDS může toto onemocnění někdy vést k bacilární angiomatóze, což je stav charakterizovaný kožními lézemi. Bacilární angiomatóza je často léčena doxycyklinem a erytromycinem.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?