Co je nativní spiritualita?

Když se někdo zmíní o domorodé spiritualitě, obvykle odkazuje na indiánskou spiritualitu. Toto je docela odlišné od náboženství, jako je křesťanství, protože neexistuje žádná jediná sada přesvědčení nebo dogmat. Nejedná se o náboženství jako takové, ale spíše o způsob života, který integruje široce proměnlivé sady víry do většiny všech aspektů existence následovníků.

Podle drtivé většiny antropologů nejprve domorodí Američané obývali severoamerický kontinent před 30 000–60 000 lety. Předpokládá se, že mnozí z nich šli přes zemskou hmotu ponořenou v Beringově úžině. Jak se populace rozšířila a kmeny se formovaly, vyvinulo se velké množství individuálních systémů víry. Zatímco prakticky všichni jsou různí, většina z nich spolu souvisí společnými rysy, které se často vyskytují mezi kočovnými lovci a sběrateli.

Například nativní spiritualita se zaměřila převážně na přírodní svět; objekty, zvířata a dokonce i geografická místa umístěná v domovské oblasti kmene dostala nadpřirozený význam. Šamanismus byl velmi běžný a téměř všechny domorodé duchovní praktiky se velmi spoléhaly na rituály, obřady, koncept dobrých a zlých duchů, lov a kulturní tabu. Jiné sdílené tendence nativní spirituality někdy zahrnovaly primární božstvo, které stvořilo Zemi, a protivník nebo podvodník, který trápil člověka ve větší či menší míře. Takový kontradiktorní vztah je také běžný pro nepůvodní víry, jako v křesťanské teologii Nejvyššího Boha a zlého satana.

Kvůli nemoci a blízkým genocidním praktikám, které byly navštíveny u domorodých Američanů v 18. a 19. století, byly záležitosti duchovnosti často zředěny nebo vyhynuty. Křesťanství bylo často násilně uvaleno na kmeny domorodých Američanů, což mělo za následek, že mnozí nyní nosí víru, která je hybridem. V té době bylo provádění misionářské práce mezi domorodými obyvateli považováno za vysoké povolání. Konverze domorodých Američanů z toho, co bylo považováno za pohanské cesty, byla pro mnohé nejvyšší prioritou.

Na konci 20. a začátkem 21. století se ti, kdo se hlásili k víře New Age, pokusili převzít některé domorodé duchovní víry. Mnoho aspektů nové věkové verze nativní spirituality pramení více z fikce a slyšení, než ze skutečných obřadů a praktik jakéhokoli kmene. Beletrizace domorodých přesvědčení byla téměř nevyhnutelná, protože mnoho kmenů spoléhalo na ústní tradici a nyní nemají žádné záznamy o rituálech raných.

Existuje skutečné domorodé náboženství, i když se jedná o tvorbu 20. století. Církev domorodého Američana byla založena v roce 1918 a může se pochlubit přibližně 300 000 členy. Církevní přesvědčení zahrnuje četné generické obřady a obřady, křesťanské myšlenky a požití halucinogenní peyotové rostliny. Nativní spiritualitu lze tedy široce vnímat jako extrémně různorodý soubor vír a rituálů, které se točí kolem určité úcty k přírodě.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?