Co je to prenatální genetika?

Prenatální genetika je studium genetických faktorů, které mohou ovlivnit nenarozené dítě, obvykle zvážením rodinného zázemí dítěte a provedením testů na matce a dítěti. Tyto testy mohou zahrnovat neinvazivní postupy, jako je zobrazování ultrazvukem, složitější testy, které mohou vyžadovat vzorky krve od těhotné ženy nebo zvažující těhotenství, a dokonce i genetické testování nenarozeného dítěte stále v děloze. Existuje celá řada vrozených nemocí a dalších zdravotních stavů, které lze pomocí tohoto typu testování identifikovat. Prenatální genetika může být poněkud kontroverzní oblastí kvůli možnému zneužití, které by takové testování a informace mohly vytvořit.

Studie prenatální genetiky, která se někdy nazývá prenatální screening, může být užitečná při identifikaci rizikových faktorů pro celou řadu vrozených vad a vrozených poruch. Mnoho z tohoto výzkumu nelze přímo použít ke změně šancí na vznik defektů nebo poruch genetickou manipulací, ale obvykle se používá pro vzdělávání a přípravu budoucích rodičů na výzvy, kterým mohou čelit. Na rodičích nebo budoucích rodičích se provádí velké množství testů souvisejících s prenatální genetikou, aby se určily jakékoli genetické predispozice, které mohou mít vůči některým nemocem.

To často zahrnuje informace o rodinné historii každého z rodičů, které se nazývají „rodokmen“. Prenatální genetický výzkum pro pár může zahrnovat základní lékařské historie i krevní testy, aby se dozvěděli více o jejich genetickém složení. Jakmile je žena těhotná, existují i ​​jiné typy testů, které mohou být provedeny tak, aby zahrnovaly informace určené přímo z plodu. To může zahrnovat ultrazvukové vyšetření, které ukazuje fyzický vzhled dítěte, jakož i odebírání plodové vody pro testování, i když to může být pro dítě potenciálně nebezpečné.

Informace získané prostřednictvím prenatální genetiky mohou být použity k identifikaci možných rizik celé řady nemocí a poruch. To může zahrnovat vrozené vady nebo postižení, se kterými se dítě může narodit, a základní zdravotní informace. Rodiče nenarozeného dítěte mohou být informováni o možných zdravotních rizicích, o kterých by měli vědět při výchově svého dítěte. Patří sem vše od vyšších rizik srdečních chorob nebo rakoviny až po zvýšenou pravděpodobnost, že dítě bude astmatické nebo autistické.

Shromažďování informací o prenatální genetice je však vzhledem k povaze těchto informací kontroverzním tématem. Někteří lidé se obávají, že by takové informace mohly být použity k ukončení těhotenství kvůli zvýšeným zdravotním rizikům dítěte, bez ohledu na jakékoli skutečné nemoci. Předmět prenatální genetiky se také zajímal o autory science fiction s ohledem na potenciál genetické manipulace a inženýrství „dokonalejších“ dětí během oplodnění.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?