Co je to vědecká medicína?

Vědecké lékařství se týká druhu medicíny, který se vyvinul v posledních několika stoletích a stal se tím, co dnes známe jako konvenční medicína od 19. století. Moderní medicína, jak se také nazývá, závisí na vědeckých pozorováních pro léčbu a pochopení lidského těla. Objev vědecké teorie a infekčních příčin nemoci byl důležitým průlomem pro vědecké lékařství. Před zavedením vědecké medicíny existovaly různé přístupy k medicíně v módě, jako je krvácení a očištění, ale s příchodem léčby založené na důkazech tyto vypadaly z laskavosti. Centrem vědecké medicíny bylo vzdělávání a kvalifikace lékařů na vědeckou úroveň.

Technologické pokroky v oblasti medicíny v 19. století výrazně přispěly k pochopení nemocí v lidském těle. Mikroskopy umožnily vědcům identifikovat a popsat buňky a zjistit, které buňky byly v nemoci abnormální. Byla vynalezena zařízení, která se v současné době stále používají v nějaké formě, jako jsou stetoskopy a rentgenové stroje. Farmakologie, studium a výroba léčiv, se stala komerčně životaschopnější než dříve díky novým chemickým syntézám a procesům zdokonalování během průmyslové revoluce.

Během této doby se pro lékaře staly užitečnými laboratorní techniky, jako je mikroskopická analýza a chemické testy látek, jako je moč. Tomuto procesu napomohla i fyziologie, což je studie o tom, jak tělo funguje. Teorie klíčků, která uznala mikroskopické organismy způsobující infekční onemocnění, je další důležitou součástí vědeckého lékařského přístupu. Lékaři se také více zajímali o experimentální medicínu a dokumentovali své pokusy a výsledky pro jiné zdravotnické profesionály.

Během 19. století se také vyvinul systém kontroly účinnosti konkrétního ošetření, nazývaný numerická metoda. Výsledky konkrétních léčebných postupů lze analyzovat pomocí statistik a lékař pak mohl zjistit, zda byla léčba užitečná, zbytečná nebo nebezpečná. Tato metoda kontroly důkazů, která je nezbytná pro moderní klinický výzkum, znamenala, že dříve běžné možnosti léčby, jako je propouštění krve, byly vyřazeny a nahrazeny léčbami, pro které by lékař mohl prokázat účinnost.

Přestože tento pokrok směrem k vědecké medicíně pokračoval v průběhu 19. století, v jednotlivých zemích neexistovala jediná vzdělávací kvalifikace, která by mohla produkovat lékaře, kteří pracovali podle medicíny založené na důkazech. Profesní organizace lékařů, kteří věřili ve vědecké lékařství nad jinými typy medicíny, lobovali za to, aby lidé, kteří praktikovali jako lékaři, měli kvalifikaci. Vládní úřady v zemích, které se přihlásily k vědecké metodě, vytvořily rady pro vydávání lékařských licencí a udělily souhlas pouze těm vzdělávacím institucím, které mohly studentům poskytnout nezbytnou úroveň vzdělávání a zkoušek.

Standardizace znamenala, že lidé, kteří praktikovali méně přísně podloženou medicínu založenou na důkazech, se nemohli nazývat lékaři nebo praktikovat jako lékaři. V moderní době je vědecké lékařství známé také jako konvenční medicína. Zdravotnický průmysl doplňkové a alternativní medicíny (CAM) nemusí nutně používat stejná pravidla jako vědecká metoda a nemusí mít stejný přístup k medicíně založený na důkazech.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?