Jaká je souvislost mezi alkoholismem a depresí?

Alkoholismus a deprese se často objevují společně, když lidé bojují tak či onak ve svém životě. Je obtížné určit přesnou příčinu jedné nebo druhé; v některých případech se zdá, že alkoholismus může vést k depresi, zatímco v jiných se zdá, že deprese může způsobit, že člověk začne nadměrně pít alkohol. Mezi nimi však rozhodně není přímá korelace, takže při zvažování alkoholismu a deprese by neměly být učiněny předpoklady ohledně duševního zdraví nebo rozhodovacího procesu. Někdy se v rodině mohou vyskytnout tendence k jakékoli nemoci.

V mnoha případech však alkoholismus a deprese existují společně. Alkohol je depresivní látka, a pokud je konzumována pravidelně, může člověk zjistit, že vyvíjí sklon k depresivní náladě nebo chování. Poté může postupovat k plné klinické depresi, která se často zhoršuje, pokud člověk pokračuje v pití alkoholu. Často se doporučuje, aby se lidé náchylní k depresi úplně vyhýbali alkoholu, protože to může tento stav rychle zhoršit.

Spojení mezi alkoholismem a depresí může také nastat jiným směrem. Někteří lidé používají alkohol jako metodu zvládání deprese, když mají pocit, že nemají žádné jiné možnosti, než aby pokračovali v léčbě terapeutem nebo léky od lékaře. Někteří se rozhodnou použít alkohol jako způsob znecitlivění pocitů smutku, hněvu, úzkosti nebo jiných emocí často spojených s depresí.

Je tedy relativně snadné spoléhat se na alkohol, aby nedošlo k pocitu deprese. Pokud nebude zaškrtnuto, může to vést k alkoholismu. Souvislosti mezi alkoholem a depresí nejsou vždy přímé, ale určitě existují pro mnoho lidí. Kromě toho je možné, aby se někdo dostal do deprese, pokud se pokusí překonat svou závislost na alkoholu sám, ale odradí ho a cítí, že je nepřekonatelný.

Alkoholismus a deprese se často léčí; léky mohou být také předepsány k léčbě deprese, ale je obecně velmi důležité, aby kdokoli na depresi léky přestal pít alkohol, aby se vyhnul nebezpečným vedlejším účinkům. Někteří lidé zjišťují, že individuální i skupinová terapie může být při překonání alkoholismu a deprese velmi prospěšná. Alkoholismus i deprese mohou být celoživotními podmínkami, ale při správném zacházení mohou být zcela zvládnuty a již nemusí negativně ovlivňovat život člověka.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?