Jaké je spojení mezi jazykem a vnímáním?

Hodně bylo napsáno o vztahu mezi tím, jak lidé vnímají svět a jak komunikují své vnímání. Spojení mezi jazykem a vnímáním je jak jemné, tak hluboké. Filozofové a lingvisté se mohou dohadovat o jemných bodech, ale není pochyb o tom, že slova utvářejí vnímání tím, že nabízejí prostředek, pomocí kterého je lze zažít, a vnímání přispívá k jazyku tím, že vyžaduje nový slovník nebo gramatické posuny, když je současný jazyk nedostatečný k popisu nebo definování zkušenost.

Vnímání vyžaduje vnímání. To znamená, že jakýkoli surový zážitek je filtrován prostřednictvím smyslů i mysli. Na přímou smyslovou zkušenost lze reagovat intelektuálně, ale na základní úrovni je reakce bezmyšlenková, instinktivní a okamžitá. Například reakcí na spálení je trhnutí pryč od zdroje tepla a vůně něčeho lahodného způsobuje, že ústa voda.

Smyslová zkušenost je také analyzována myslí, a tady se projevuje vztah mezi jazykem a vnímáním. Někteří lidé věří, že veškerá myšlenka je založena na jazyce a že není možné myslet vůbec mimo jazyk. Jiní věří, že prvotní myšlení je možné, aniž by bylo zabaleno do slovní zásoby a gramatiky.

V každém případě není pochyb o tom, že analýza závisí na jazyce, a je obtížné zvážit něco, pro co neexistují slova. Slova rozdělují kontinuum probíhající, nediferencované zkušenosti na známé bajty zvuku, které představují věci, činy a vlastnosti. Když se setkáme s něčím mimo zavedenou slovní zásobu, máme sklon přiřadit ji k nejbližšímu existujícímu slovu.

Například slovo oranžové zahrnuje širokou škálu odstínů od těch, které jsou světlejší a obsahují více žluté až po ty, které jsou velmi hluboké a téměř červené. Pokud se člověk setká s něčím umělým nebo v přírodě, který obsahuje některé prvky pomeranče a některé prvky červené, daný jedinec ji přiřadí k jedné kategorii nebo k druhé, a proto tuto barvu považujte za oranžovou nebo červenou. V rovnováze jazyka a vnímání tedy jazyk definuje vnímání.

Stejně tak, když se něco v prostředí stane natolik podstatným, že existující slova to prostě neudělá, vyžaduje spojení jazyka a vnímání změnu jazyka. Jasným příkladem je to, jak rychle se vyvíjející technologie zasáhla dost lidí, že do lingvistického proudu vstoupilo několik nových slov a frází. Internet, webové stránky a e-mail se staly běžnou řečí.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?