Jaký je rozdíl mezi slepotou a poškozením zraku?

Pokud je určeno, že jednotlivec je slepý, znamená to, že není schopen vidět, což může být naprostý nedostatek zraku nebo právně identifikovatelné, které jsou užitečné pro stanovení úrovně potřeby státní pomoci. Právní slepota v některých zemích, jako jsou USA, označuje vizi, která je korigovatelná na 20/200 maximální zrakové ostrosti (VA) nebo nižší. Mezinárodní klasifikace nemocí-10 přiděluje řadu zrakových schopností s ohledem na zrakové postižení, od střední až těžké až po slepotu, což je nejhlubší. Být zrakově postižený může znamenat několik věcí, nejzákladnější je, že i při lékařské korekci člověk nevidí dost dobře na to, aby fungoval bez nějaké další pomoci. V rámci toho existují různé stupně slepoty a zrakové postižení je obecný pojem definující stav jako celek.

Od roku 2011 trpí slepotou a zrakovým postižením 284 milionů lidí. Některé jsou zcela slepé, což znamená, že nevidí žádný druh světla, nebo mají VA, která je velmi nízká - 10/200 (3/60 metrů) nebo méně. Lidé klasifikovaní jako osoby se středně těžkým až těžkým poškozením zraku mají slabé vidění a mohou vidět, i když ne dost dobře na to, aby dělali určité věci, jako je řízení nebo čtení, i po opravě. VA s nízkým zrakem se pohybuje od 20/60 (6/18 metrů) nebo nižší, o něco lepší než 10/200 (3/60 metrů).

Příčiny slepoty a poškození zraku, zejména v dospělé populaci, zahrnují diabetes, katarakty a refrakční chyby, které jsou neopravené. Korektivní poruchy zraku, jako je krátkozrakost a astigmatismus, a refrakční chyby nejvíce přispívají k oslepnutí a zrakovému postižení na celém světě. Většina příčin je léčitelná a lze jí předcházet, včetně nedostatku vitaminu A, což je příčinou mnoha nevidomých dětí na světě. Nedostatek zdravotnického vybavení a zásob je jedním z faktorů ovlivňujících dostupnost léčby, protože Světová zdravotnická organizace v roce 2011 uvádí, že 90% lidí, kteří jsou slepí ve světě, žije v chudobě, i když 60% z nich by bylo možné účinně léčit a další 20% zabráněno.

Život s poruchami zraku s sebou přináší spoustu výzev, z nichž většina se zdá být jednoduchá nebo je obvykle považována za samozřejmost pro ty, kteří nejsou zrakově postižení. Běžné každodenní úkoly, jako je nakupování potravin, řízení vozidla, čtení knihy nebo procházka, vyžadují pomoc osoby, vodícího psa nebo zařízení. Většina činností může být provedena jiným způsobem. Braillovo písmo například umožňuje těm, kteří jsou zrakově postiženi, číst a psát pomocí tečkovaného kódu, kterého se lze dotknout. Speciální kuchyňské náčiní, jako jsou časovače s velkým počtem a použití barevného kódování, umožňuje přípravu jídla.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?