Jaký je vztah mezi radiografií a lékařským zobrazením?

Vztah mezi radiografií a lékařským zobrazením je, že radiografie je specifickým typem lékařského zobrazování. Je to jedna z prvních zobrazovacích technik, které zdravotnický personál s úspěchem používá k diagnostice a léčbě nemocí a zranění. Digitální technologie mají pokročilé lékařské zobrazování a někdy jsou upřednostňovány kvůli obavám ze zvýšeného rizika rakoviny způsobeného radiační expozicí, ale protože tyto technologie nejsou vhodné pro všechny situace, zdravotničtí odborníci uchovávají radiografii ve svém arzenálu diagnostických nástrojů.

Spojení mezi radiografií a lékařským zobrazením je nejlépe pochopitelné na první pohled na definici pro radiografii. Radiografie je proces vytváření obrazu na radiosenzitivním povrchu. K tomu používají radiografové rentgenový stroj, který je v podstatě typem kamery. Rentgenové paprsky jsou jako světlo, které lidé vidí v tom, že jsou určitou energií, ale mají jinou vlnovou délku, a proto jsou pro oko neviditelní. Tyto paprsky pronikají látkami různými rychlostmi na základě hustoty látek, takže když je něco mezi rentgenovým strojem a filmem, rentgenové paprsky nakonec vystaví film v různých množstvích.

První osoba, která zjistila, že rentgenové paprsky dokážou vytvořit rentgenové snímky nebo snímky z forem záření, byl německý fyzik Wilhelm Conrad Roentgen. Při provádění experimentů s elektronovými paprsky pozoroval, že zářivka ve své pracovní oblasti zářila, když byla zapnuta výbojková trubice, kterou používal, což prokázalo, že na obrazovku dopadlo nějaké záření. Když držel ruku mezi trubicí a obrazovkou, uviděl stín svých kostí. Když současný, vyškolený rentgenový pracovník pořizuje rentgenový snímek, jednoduše místo sofistikovanější rentgenové trubice Roentgen využívá propracovanějšího stroje k produkci rentgenového záření koncentrovaným způsobem. Pacient, se kterým pracuje radiograf, vloží část svého těla mezi rentgenový stroj a film radiografu, stejně jako Roentgen položil ruku mezi trubici a obrazovku.

Protože Roentgen dokázal pomocí rentgenového záření vidět vnitřní části svého těla, ostatní vědci rychle viděli potenciální lékařské využití pro radiografii. První osoba, která použila rentgenové paprsky konkrétně se zdravotním záměrem, byl John Hall-Edwards v roce 1896, rok po Roentgenově experimentu. Hall-Edwards použil rentgenové paprsky k vyšetřování pacienta interně za účelem provedení operace. Radiografie a lékařské zobrazování jsou od té doby propojeny, přičemž Marie Curie slouží jako jeden z prvních hlavních zastánců používání rentgenového záření pro lékařské účely.

Brzy lékařští zobrazovací specialisté pracovali pouze s rentgenem k výrobě rentgenových snímků pro diagnostické účely. Jak se lidé dozvěděli více o chování atomů, molekul a pokročilých technologií, vyvinuli však jiné lékařské zobrazovací techniky, z nichž mnohé používají digitální technologii. Současní lékaři v oboru zobrazování často znají některé z těchto technik a nemusí používat radiografii výhradně navzdory tomu, že se nazývají „radiologičtí technici“, „radiologičtí technologové“ nebo „radiografové“.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?