Co je to dynamická proměnná?

V objektově orientovaném programování může objekt skrýt nebo odhalit jeho atributy, stav, chování a metody. Objekt může být označen „veřejnými“ nebo „soukromými“ modifikátory pro zobrazení nebo skrytí informací. „Soukromé“ i „veřejné“ jsou proměnné, ale jsou to různé typy proměnných. „Veřejný“ modifikátor je dynamická proměnná, což znamená, že provádění informací za běhu programu je plynulé.

Všechna objektová data a metody objektů jsou ve výchozím nastavení dynamické v objektově orientovaném programování. Každý objekt v programu má svou vlastní dynamickou proměnnou a svou vlastní dynamickou metodu. To znamená, že provádění každého objektu je během běhu tekuté a může se změnit po opětovném spuštění programu. To běží na rozdíl od statických proměnných v tom, že statická proměnná je přidělena pevné paměti po celou dobu životnosti programu. To znamená, že jakmile je proměnná přidělena do paměťového prostoru, není zničena na konci funkce.

Dynamická proměnná může být použita ke sběru hodnot polí, které budou použity později. Program může použít mezní hodnotu prahu a porovnat ji s určitou zpracovanou hodnotou pole. Pro hodnoty pole se provádějí různé sady operací v závislosti na tom, zda je hodnota menší nebo větší než její mezní hodnota. Dynamická proměnná je odlišitelná od ostatních proměnných tím, že se její prahová hodnota může měnit po celou dobu životnosti programu.

Statické proměnné a dynamické proměnné jsou rozlišeny v tom, že hodnoty proměnných jsou pevné nebo tekuté. Statické proměnné jsou podobné matematickým konstantám, jako je neměnná hodnota π (pi). Naproti tomu dynamické proměnné nemají konstantní hodnotu, a proto mohou změnit prahovou hodnotu.

Automaty jsou příklady strojů, které spouští programy s dynamickými proměnnými. Množství produktu v prodejním automatu se při vydávání ze stroje neustále mění. Tato částka je dynamická proměnná a jak se její hodnota neustále mění, program sleduje hodnotu, aby určil, zda je třeba stroj doplnit.

Při programování libovolných proměnných, včetně dynamických, je vhodné pojmenovat proměnnou podle metody objektu nebo toho, co v programu dělá. Například, pokud existuje určitá proměnná, která odpovídá za velikost boty, mohla by být pojmenována „shoe_size“. Je také běžné začít dynamickou proměnnou psát malými písmeny a vložit podtržítko mezi více slov.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?