Co je software pro údržbu zařízení?

Software pro údržbu zařízení pomáhá společnostem organizovat a sledovat informace o údržbě zařízení, majetku a majetku. Tento software může být založen na webu, což znamená, že společnost, která prodává program, spravuje informace na externím serveru, nebo program může být interně spravován na serveru místní sítě (LAN) společností, která software zakoupila. Tento software se také nazývá software pro správu údržby a v mnoha případech společnosti používají tyto termíny a související software zaměnitelně.

Tento software je nejužitečnější pro společnosti, které jsou podle zákona, průmyslových standardů nebo interně stanoveného kritéria povinny pravidelně provádět a sledovat údržbu zařízení, majetku a majetku. Software může být specifický pro dané odvětví; specifická pro společnost, vyladěná pro specifické funkce a cíle jedné organizace; nebo obecně. Software pro údržbu některých zařízení může analyzovat výkon jednotlivých oddělení, zatímco jiné programy jsou schopny oslovit pouze společnost jako celek.

Ceny softwarových programů pro údržbu zařízení závisí hlavně na rozsahu možností softwaru. Mezi běžné vlastnosti populárních balíčků patří sledování a údržba pracovních příkazů, jako je plánování úloh a správa materiálů; správa aktiv, včetně údajů o vybavení a majetku, smluv a záruk; preventivní údržba; řízení zásob; a bezpečnostní informace. U mnoha softwarových programů pro údržbu zařízení jsou k dispozici další průmyslové kategorie, buď jako součást základního balíčku, nebo za příplatek.

Funkce a aktiva balíčků se liší a zahrnují funkce, jako je schopnost analyzovat data a vytvářet zprávy o stavu a podrobné shrnutí činností údržby. Další softwarové možnosti mohou zahrnovat automatické plánování preventivní údržby na základě odečtů měřidel nebo doporučení zařízení, oznámení o vypršení platnosti záruk nebo servisních smluv, plány nákupu materiálu a automatické sledování zásilek. Pokud je software spravován interně, lze preferované možnosti přizpůsobit konkrétním potřebám společnosti. Kromě toho, aby byl management údržby a podpůrný personál informován o každodenních činnostech, software pro údržbu zařízení může poskytovat databázi důkazů o údržbě, která byla dokončena podle plánu, nebo jinou dokumentaci, která může být nezbytná pro řešení vnitřních a vnějších sporů.

Jak se software pro údržbu zařízení společnosti potřebuje změnit nebo rozšířit, zásady často konzultují s odborníky v jejich konkrétní oblasti, aby zjistili, zda existují doplňkové programy, které lze přidat ke stávajícímu softwaru. Tyto upgrady mohou být specifické pro dané odvětví nebo mohou jednoduše rozšířit možnosti inventáře, správy aktiv a dalších kategorií, aby se zvýšila hodnota databáze. V závislosti na věku a možnostech rozšíření stávajícího programu je někdy levnější jednoduše nahradit stávající software.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?