Jaká jsou různá použití organických rozpouštědel?

Organická rozpouštědla nejsou jako organické ovoce nebo zelenina, které vyžadují přísné sledování pesticidů nebo jedů. Spíše jde o jakékoli rozpouštědlo - nebo kapalinu, která se rozpustí sama o sobě nebo v nějaké jiné látce - která obsahuje uhlík. Průmyslová použití organických rozpouštědel jsou různá, včetně řady produktů od čisticích roztoků po ředidla barev, lepidla a insekticidy. Organická rozpouštědla, která jsou nebezpečná pro životní prostředí - rozpouštědla známá jako těkavé organické sloučeniny (VOC) - se obvykle používají podle přísných zákonů, aby se zajistilo, že je podniky nezneužívají, ale zákony se v jednotlivých regionech liší.

Odvětví úklidu a průmyslová odvětví, jejichž procesy vedou k hromadění nečistot nebo nečistot, používají organická rozpouštědla, která tento nános rozpouští, aby části zůstaly funkční nebo aby pomohly vyčistit dům nebo jinou budovu. Několik rozpouštědel používaných v průmyslu čištění je aceton, n-hexan, tetrachlorethylen a perchlorethylen. Použití rozpouštědla v průmyslu je zřejmé, protože rozpouštědla se vyrábějí buď k rozpuštění materiálů nebo k rozpuštění v materiálech a čištění hraje přirozenou funkci rozpouštědla.

V průmyslu lepidel fungují organická rozpouštědla jako nosné kapaliny, které pomáhají rozpouštědlu zůstat v kapalině až do použití. Běžnými rozpouštědly v tomto průmyslu jsou methyletylketon, trichlorethan a xylen. Bez použití těchto rozpouštědel by lepidla před použitím mohla vyschnout.

Sprejové a kapalné insekticidy používají rozpouštědla k přenosu jedu z nádoby do oblasti zamořené hmyzem. Organická rozpouštědla v tomto průmyslu se používají k zajištění toho, že jedy zůstávají jako solitární kapalina a také pomáhají pohánět insekticid z nádoby. Organochlor a organofosfát jsou obě rozpouštědla používaná v této aplikaci.

Malířský průmysl používá organická rozpouštědla pro několik aplikací. Ředidla barev, která usnadňují práci s hustými barvami, používají toluen. Benzen je populární rozpouštědlo pro použití v odstraňovačích barev. Samotné vytvoření barvy také vyžaduje použití rozpouštědel, jako je sulfid uhlíku, xylen a toluen.

Zatímco organická rozpouštědla jsou oblíbená pro řadu průmyslových použití, téměř všechna tato rozpouštědla jsou VOC, což znamená, že jsou škodlivá pro lidi, zvířata, rostliny a životní prostředí. To znamená, že většina regionů má zákony stanovující právní úroveň VOC a pokud podnik tuto úroveň nesplňuje, existují pokyny pro správné snížení těkavých složek. Lidé pracující kolem VOC a většiny ostatních rozpouštědel jsou povinni nosit ochranný výstroj, aby omezili svou expozici těkavým rozpouštědlům, aby se zajistilo, že nebudou ovlivněna jejich plíce, srdce a další orgány.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?