Co jsou skleníkové plodiny?

Skleníkové plodiny jsou ovoce a zelenina pěstované uvnitř budovy nebo ohrady, které je chrání před živly a umožňují delší dobu růstu. Pěstování rostlin ve sklenících může být dražší než pěstování na polích, ale v některých oblastech to může být nutné kvůli nedostatečným zásobám vody nebo podmínkám prostředí. Skleníkem může být stálá struktura se sklem nebo plastovými okny pro světlo nebo dočasné struktury vyrobené z rámů a plastových fólií.

Brzy byly skleníky dřevěné nebo kovové budovy se skleněnými okny, často spojené s domem. Slunce poskytovalo jak světlo, tak teplo potřebné k pěstování zeleniny nebo květin ve více kontrolovaném prostředí, nebo když venkovní teploty klesly pod bod mrazu. Semena mohla být použita k pěstování brzy na jaře a na zelenině, by mohly být pěstovány pozdě do pádu, a to zejména v případě, že přídavný zdroj tepla za předpokladu, jako je například dřevo kamna nebo parní radiátory.

Náklady na sklo a jeho schopnost rozbít vedly k postupnému vývoji plastových skleníků odolných proti rozbití ve 20. století. Plasty byly mnohem lehčí, by mohla být provedena s přidáním pigmentů blokovat některé slunečního světla, což jim průsvitné, a mohl být lisován do tvaru pro umožnění zakřivené oken nebo kopule. Tyto struktury byly často trvalé budovy používané pro speciální zeleninu, byliny nebo květiny a byly stavěny v menším měřítku pro obytné nebo malé komerční pěstitele.

Komerční skleníkové plodiny nebyly považovány za nákladově efektivní až do konce 20. století. Požadavky na zemědělskou půdu pro obytný rozvoj a rostoucí náklady na palivo pro přepravu ovoce a zeleniny zefektivnily menší výrobu na bázi skleníkových plynů. Rostoucí zájem o ekologické produkty nebo o produkty pěstované bez umělých hnojiv a pesticidů poskytovalo zákaznickou základnu ochotnou platit více za skleníkové plodiny s vyššími cenami.

Rozsáhlé komerční skleníky začaly používat velké kovové rámy a plastovou fólii, které byly někdy postaveny přímo nad polními plodinami. Tyto struktury byly relativně snadno stavitelné a mohly být podle potřeby rozebrány a přesunuty na jiná místa. Většina z těchto staveb se neohřívá s pomocným teplem, což by bylo příliš drahé, ale byly použity v oblastech, kde adekvátní slunce mohlo poskytnout sálavého tepla na prodloužení vegetačního období.

Rostoucím zájmem se stala také ochrana vody, protože zásobování pitnou vodou bylo omezenější. Skleníkové plodiny lze pěstovat pomocí technik na ochranu vody, jako je kapání nebo zavlažování mlhou, což poskytuje optimální množství vody potřebné pro růst rostlin. Regulované teploty a vlhkost ve skleníku umožňují použití mnohem méně vody na sklizeň, než je vyžadováno na polích.

Kontrolu životního prostředí ve skleníku lze provádět pomocí kontrol souvisejících s teplotou a vlhkostí. Pokud teploty stoupnou nad požadované limity, okna nebo střešní okna by se daly otevřít ručně nebo ovládat elektromotory. Regulace vlhkosti mohou poskytovat stejnou funkci, aby se zabránilo vlhkosti, která by mohla podpořit plísně. Tato vylepšení zvýšila náklady na skleníkové plodiny, ale poskytla konzistentnější kvalitu produktu.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?