Jaké jsou nebezpečí řezání vodním paprskem?

Řezání vodním paprskem se běžně používá ve výrobním světě k řezání široké škály materiálů. Řezání vodním paprskem zahrnuje proud vysoce stlačené vody, který je schopen řezat vše od keramiky po titan. Někdy je tryska kombinována s abrazivními materiály pro čistší řez, i když to není nutné. Řezání vodním paprskem je vynikajícím nástrojem pro řezání materiálů, které nelze řezat pomocí břitů a laserů, a při správném použití je vynikajícím doplňkem výrobního procesu.

Řezání vodním paprskem je spojeno s mnoha riziky, jako většina průmyslových procesů navržených k prořezávání materiálů mnohem hustší než lidské tělo. Aby se předešlo úrazům, je nutná mimořádná péče a řádný výcvik obsluhy. Řezání vodním paprskem by nikdy nemělo provádět někdo, kdo je pod vlivem alkoholu, který posuzuje poškození léků na předpis, unavený nebo nemocný nebo pod vlivem jiných kontrolovaných látek.

Běžné nebezpečí spojené s řezáním vodním paprskem je poškození očí. Pokud by bylo lidské oko vystaveno vysokotlakovému proudu vody, mohlo by dojít k poškrábání rohovky, oddělení sítnice nebo úplné dislokaci. Poškození rohovky se může vyléčit, ale oddělení sítnice nebo posun oka může vést k oslepnutí. Při rychlém hojení je oko citlivým orgánem, když je vystaveno intenzivním silám, a při použití řezačky vodních paprsků je vhodné nosit pevnou ochranu očí.

Řezání vodním paprskem je také spojeno s velkým množstvím hluku, který může poškodit sluch při trvalé úrovni. Při práci s vodním paprskem byste měli vždy používat ochranu sluchu a uživatel by se měl snažit zůstat informován o úrovni decibelů. Dlouhodobé vystavení velkým objemům zvuku může vést k hučení v uších, problémům se sluchem a nakonec k hluchotě. Většina poškození hlukem je kumulativní a pomalá, což znamená, že uživatel nemusí vědět o rozsahu poškození sluchu, dokud není pozdě. Pro operátory řezání vodním paprskem jsou vysoce doporučovány pravidelné testy sluchu.

Materiály používané při řezání vodním paprskem mohou také představovat nebezpečí pro provozovatele, zejména pokud je tryska smíchána s abrazivy. Pokud operátoři prořezávají toxické materiály, mohou být vystaveni částečkám a fragmentům materiálu, když jím proudí vodní paprsek. Malé částečky kovu mohou také proniknout kůží a způsobovat nepohodlí a infekci, pokud nejsou řešeny. Je důležité udržovat pracovní prostor čistý, aby nedošlo k expozici.

Dalším velkým rizikem spojeným s řezáním vodním paprskem je vážné poškození, zejména končetin, spojené s neúmyslným kontaktem s proudem. Řezání vodním paprskem se používá k řezání extrémně tvrdými materiály a je plně schopné odstranit končetinu od nepozorného operátora. Častější je, že vystavení paprsku způsobí hluboké rány vpichu a vnitřní modřiny nebo krvácení. Po poranění vodním paprskem by měla být věnována okamžitá lékařská pomoc, i když nedošlo k vnějšímu poškození.

Abyste předešli zranění při řezání vodním paprskem, používejte ochranu očí a obličeje, rukavice, ochranu sluchu a těžké oděvy, které chrání tělo před pohledem na vodní paprsek.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?