Jaké jsou různé typy zařízení pro pokovování Chrome?

Existuje několik různých typů chromování zařízení. Každá klasifikace zařízení pro pokovování chromem se může lišit v závislosti na zamýšleném účelu výrobce, ať už jde o obnovu povrchu automobilu nebo o výrobu šperků. Typy se budou také lišit mezi procesy šestimocného a trojmocného chromování, což jsou metody používané k vyztužení kovů. Příklady běžných zařízení pro pokovování chromem by mohly zahrnovat cokoli od odmašťovací soupravy po čisticí prostředky, nádrž na chromování nebo usměrňovač.

Chromování je proces galvanického pokovování, při kterém se chromové ionty pohybují elektrickým proudem k pokrytí kovové elektrody. Tento proces je obvykle určen k udělení různých chemických a fyzikálních vlastností chrómu, jako je rezistence, na galvanizovaném předmětu. Základní nastavení zařízení pro pokovování chromem zahrnuje předmět, který má být pokoven, který působí jako katoda v elektrickém obvodu, chromová elektroda jako anoda a elektrolyt sestávající z rozpuštěné chromové soli. Když je elektrický proud přiveden z vnějšího zdroje, jsou chrómové ionty redukovány na katodě a akumulují se v procesu známém jako elektrodepozice. Tímto způsobem, jak anoda postupně zmenšuje velikost, koncentrace chromových iontů, zatímco elektrolyt zůstává konstantní a předmět na katodě je postupně pokovován chromem.

Kartáčování je nejoblíbenější technikou chromování díky své přenositelnosti a vynikající obratnosti. Usměrňovač se používá k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný proud, který prochází tyčí, zatímco je připojen k anodě. Tyč se poté ponoří do roztoku obsahujícího chromové ionty a nechá se projít předmětem, který má být galvanicky pokoven, který byl odmaštěn k odstranění nečistot. Rozdíly v absorpci elektrod způsobují hromadění chromových iontů na anodě a jejich chromování.

Šestimocné a trojmocné chromování se liší chemickým složením použitého zařízení. V obou procesech se aktivační lázeň používá k odstranění jakéhokoli měřítka na obrobku a obvykle obsahuje kyselinu chromovou pro šestimocné chromování nebo sulfáty v trojmocném chromování. Ten je považován za bezpečnější, protože zabraňuje hromadění toxického trojmocného chrómu v blízkosti anod. Kromě toho oba procesy používají anody k dokončení standardního procesu galvanizace. Šestimocný chromový povlak používá kovové elektrody, zatímco trojmocný chromový povlak závisí na inertních grafitových elektrodách.

Nejběžnější sada zařízení pro pokovování chromem by zahrnovala odmašťovač, elektrolytovou lázeň na bázi síranů, grafitové elektrody a nastavení pokovování kartáčem. Často dochází ke zkreslení směrem k trojmocnému chromování, protože šestimocný chromový povlak uvolňuje nadměrný toxický chrom, což je lidský karcinogen a látka znečišťující ovzduší. V závislosti na velikosti součásti, která má být chromována, se bude výkon usměrňovače v procesu nanášení štětcem lišit. Větší součásti, jako jsou automobily, budou vyžadovat výkonnější usměrňovače než menší, například náhrdelníky a prsteny.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?