Co je to přírubový kulový ventil?

Na základě konstrukce kulového pouzdra je kulový ventil in-line zařízení ve tvaru koule s otvorem přes jeho střed. Při správné orientaci umožňuje kulový ventil snadno protékat produktem. Uchopením rukojeti a otočením koule kolmo nebo do strany může jednotlivec zastavit průtok. Přírubový kulový ventil, který se nachází téměř v každém průmyslovém prostředí, pomáhá regulovat průtok pomocí jakékoli instalace. Přírubový kulový ventil je podobný standardnímu kulovému ventilu, má však odpovídající spojení nebo příruby, které umožňují rychlou a snadnou výměnu poškozeného ventilu.

Například ventil bez přírub by vyžadoval, aby jednotlivec ručně řezal potrubí a poté jej znovu připojil s novým ventilem na svém místě. Toto opětovné propojení může představovat další nebezpečí a také zvýšené náklady. Jinými slovy, některá vodovodní připojení mohou vyžadovat svařování, pájení nebo obrábění závitů na koncích trubek pro závitové aplikace.

Při výměně přírubového kulového ventilu by měl jednotlivec hledat šroubové spoje na obou stranách ventilu. Uvolněním a odstraněním šroubů z přírub umožní nový kulový ventil nahradit poškozený kulový ventil. Modulární konstrukce přírubových kulových kohoutů propůjčuje jejich popularitě, protože nový přírubový kulový kohout může šroubovat přímo na místo starého. Tato snadná výměna je důvodem, proč se přírubové kulové kohouty běžně používají, když jsou nezbytné rychlé opravy.

K dispozici je celá řada přírubových kulových kohoutů, které pokrývají téměř jakoukoli aplikaci. Existují předpisy upravující různé velikosti, s nimiž se můžete setkat. Ve Spojených státech například regulují předpisy nebo kódy Americká společnost strojních inženýrů (ASME). Tyto předpisy zajišťují, aby jeden přírubový kulový ventil nesl stejné specifikace jako druhý, i když byl vytvořen různými výrobci. Skutečnost, že jeden ASME přírubový kulový ventil může nahradit jiný stejné velikosti, zvyšuje zaměnitelnost.

Ventily přicházejí v mnoha různých konfiguracích, jako jsou knoflíky na kuchyňském dřezu, kterými jsou obvykle kulové kohouty. Tito jsou obvykle nalezeni v nějakém středu v typické instalatérské konfiguraci. Nejlepší aplikací pro kulový ventil je rychlé a snadné zastavení průtoku produktu potrubím nebo potrubím, což umožňuje opravy. Kulový kohout s přírubou má řadu instalatérských aplikací, většinou průmyslových, ale vyznačuje se jednoduchým ovládáním neoblemované odrůdy, která vyžaduje pouze pohyb rukojeti o čtvrtinu otáčky. V tomto modelu umožňují příruby na obou stranách skutečného ventilu relativně snadnou výměnu poškozeného ventilu.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?