Co je to tekuté ložisko?

Ložisko tekutina je typ ložiska, která nemá žádné části, které ve skutečnosti přicházejí do vzájemného kontaktu. Místo toho, tenký film tekutiny, někdy pod tlakem, slouží nést celou zatížení kladeného na ložisku. Tekuté ložisko může využívat řadu různých tekutin, přičemž olej je nejčastější, i když u některých typů kapalinových ložisek se používá voda a dokonce i vzduch. Vnitřně jednodušší než jiná ložiska má tekuté ložisko mnoho výhod oproti standardnímu kuličkovému ložisku, které se opírá o řadu kulatých ocelových kuliček nebo válečků pro nesení zatížení ložiska.

Většina ložisek všech typů je navržena tak, aby umožňovala jedné části pohybovat se uvnitř zapouzdřovací části, obvykle otáčením nebo klouzáním, jako vřeteno rotující uvnitř límce ve vysokorychlostním soustruhu. Mechanická ložiska, nejčastější z nichž je kuličkové ložisko, spoléhají na skutečných pohyblivých částí s cílem usnadnit tento pohyb. Tekuté ložisko však nemá žádné pohyblivé části, které tvoří samotné ložisko, takže pohyb mezi oběma složkami je namísto toho podporován tenkou vrstvou kapaliny. Ložisko tekutina může být hermeticky uzavřený systém nebo mohou vyžadovat čerpadlo pro udržování tlaku kapaliny uvnitř samotného ložiska.

Ložisko statické kapaliny používá čerpadlo k dodávání kapaliny a kapalino dynamické ložisko používá pohyb samotných částí k vtažení kapaliny do ložiska. Některá dynamická ložiska tekutin mohou také použít doplňkové čerpadlo pro dodávání tekutiny během spouštěcích nebo vypínacích operací, aby se vyloučilo opotřebení. Fluid-statické ložiska jsou často pod tlakem v závislosti na provozu fluidního systému dodávky čerpadla. Některé typy ložisek tekutin může dokonce použít vzduch nebo plyn jako tekutina.

Standardní mechanické ložiska mají mnoho nevýhod, když ve srovnání s ložisky tekutiny a několik nevýhod. Ložiska tekutin jsou obvykle mnohem tišší, vykazují mnohem menší opotřebení a mohou pracovat po velmi dlouhou dobu s malou nebo žádnou údržbou, pokud je vrstva tekutiny udržována. Standardní ložiska mají tendenci opotřebovat a selhat, a to zejména v podmínkách vysoké rychlosti. Film tekutinové ložisko ve vodní elektrárny turbíny Pennsylvania je dobře známý příklad. Původní ložisko, které vážilo více než dvě tuny, neslo celkovou zátěž téměř 200 tun při nepřetržitém používání od jeho instalace v roce 1912.

Ložiska tekutin však často spotřebovávají více energie kvůli jejich potřebě pro čerpadla pro dodávání tekutin a nefungují dobře za podmínek, kdy může být do ložiska dodán náraz. Silný náraz do ložiska může mít za následek kompromitaci tekutinového filmu a přicházení povrchů do kontaktu, což může za extrémních podmínek vést ke katastrofické poruše. Ložisko tekutiny může být také o něco méně účinné než standardní ložisko za podobných provozních podmínek kvůli viskozitě použité tekutiny.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?