Co je to tekutinový ventil?

Kapalinový ventil je zařízení implementované v jakémkoli potrubním systému, který obsahuje tekutý materiál, který je podporován tlakovou silou. Tekuté ventily jsou často implementovány v potrubním systému jako prostředek přidání bezpečnostního opatření do systému. To je zvláště důležité v případech, kdy potrubní systém udržuje značné množství tlaku nebo když materiály, které prochází systémem, mohou být považovány za nebezpečné nebo škodlivé. Ventily, které se používají v potrubním systému, se často používají jako regulační prostředky, existuje však mnoho různých provedení pro ventily, které jsou implementovány pro různé účely.

Kapalinový ventil je funkční kus v potrubním systému. To znamená, že uvnitř tekutinového ventilu jsou pohyblivé části, které buď ventil otevírají, nebo uzavírají. Umožňuje buď nebo zabraňuje toku materiálu potrubím. Ovládání tekutinového ventilu může být stejně jednoduché jako otáčení kliky, která otevírá a uzavírá ventil, nebo ventily mohou být ovládány elektronicky ze vzdálené stanice a automaticky se otevírat a zavírat. Kapalinové ventily mohou mít také manometry, které jsou nastaveny tak, aby omezovaly tok materiálů skrze ně na určitý tlak nebo na určené množství toku za časové období.

Jako izolační metoda se obvykle nachází více než jen několik tekutinových ventilů umístěných na určených místech v systému. Tímto způsobem může být problém detekovaný v systému zúžen podle umístění pomocí kapalinových ventilů pro uzavření sekcí. To se často provádí za účelem diagnostiky ucpání nebo netěsnosti v potrubním systému, takže postižená oblast může být izolována a vhodně opravena. Tato izolační technika je ve skutečnosti jedním z nejběžnějších účelů pro ventily na tekutinu, které slouží v systémech pod tlakem, a to jak jako opatření údržby, tak jako bezpečnostní opatření v systémech, které přenášejí nebezpečné materiály z jednoho bodu do druhého.

Kdykoli je tekutinový ventil použit v potrubním systému, jsou ve stejném systému nejpravděpodobnější měřidla a průtokoměry. V mnoha případech se tyto měřidla a měřiče používají jako zařízení, která poskytují informace provozovateli systému nebo technikovi údržby. Používají se vždy, když je třeba některou část systému izolovat nebo upravit, aby se v systému udržovala tlaková konzistence.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?