Co je vzorkování atributů?

Vzorkování atributů je strategie, která se používá k určení, zda daný produkt splňuje standardy kupujícího nebo prodávajícího. Společnosti často používají tento přístup jako prostředek k hodnocení surovin pro použití při výrobě zboží a služeb a jako mechanismus pro zajištění toho, aby hotové zboží splňovalo standardy kvality stanovené výrobcem. Tento typ inspekčního procesu má několik výhod a několik možných závazků.

Vzorkování atributů se řídí základním přístupem, který zahrnuje náhodný výběr vzorků z každé šarže uvažovaného zboží. Přesný počet vzorků se bude lišit v závislosti na druhu uvažovaného zboží a počtu jednotek zahrnutých do šarže. Myšlenkou plánu vzorkování atributů je obvykle zahrnout dostatek jednotek pro vytvoření dobrého pocitu celkové kvality šarže. Posouzením každého ze vzorků a rozhodnutím, zda je každý z nich přijatelný nebo vadný, je možné určit, zda je šarže dostatečně dobrá na prodej nebo by měla být odmítnuta.

Použití přístupu vzorkování atributů funguje velmi dobře ve výrobním prostředí. Podniky jako textilní firmy jsou závislé na použití kvalitních surovin, aby mohly vyrábět své řady hotových výrobků. V případě, že tyto suroviny neodpovídají normám stanoveným společností, budou vyráběné produkty také méně než první jakost. To zase znamená, že jednotky musí být prodávány jako sekundové nebo nekvalitní zboží za výrazně snížené sazby, což znamená, že výroba z tohoto zboží se sníženou kvalitou získá jen malý zisk. Odběrem náhodných vzorků surovin před jejich skutečným zavedením do výrobního procesu je možné minimalizovat výrobu produktů druhé kvality a vyrábět více kvalitních položek, které lze prodávat s vyšším ziskem na jednotku.

Zatímco vzorkování atributů je rychlý a efektivní způsob vyhodnocení šarží pro nákup nebo prodej, je tu jedna nevýhoda, kterou je třeba mít na paměti. Tím, že se rozhodnete pro tento přístup namísto úplné inspekce veškerého dotčeného zboží, existuje možnost přehlédnout jednu nebo více jednotek, které jsou zjevně podřadné. To může mít za následek řadu problémů s kvalitou během výrobního procesu a poškodit vztahy se zákazníky v případě, že je vadné zboží skutečně dodáno zákazníkům. Z tohoto důvodu mnoho výrobců používá dvojí přístup, který začíná vzorkováním atributů a postupuje k úplnému vyhodnocení celé šarže, pokud je během náhodného vzorkování nalezeno určité procento vadných jednotek.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?