Co je komerční zavlažování?

Komerční zavlažování je proces aplikace vody na plodinu. Existuje několik důvodů, proč může být nutné obchodní zavlažování. Nejčastějším důvodem zavlažování je nedostatek přiměřených srážek v oblasti. Mezi další důvody zavlažování patří zabránění zamrzání plodin, zachování integrity půdy a zastavení růstu plevelů.

Existuje několik různých metod zavlažování. Metody zavlažování plodin zahrnují zavlažování centrálním čepem, kapkové zavlažování, zavlažování postřikovačů a povrchové zavlažování. Výběr, který typ komerčního zavlažování závisí na uspořádání nemovitosti, stávajícím vybavení a požadované intenzitě zavlažování. Každá forma zavlažování má výhody a nevýhody.

Centrální výkyvné zavlažování sestává z řady trubek spojených dohromady. Potrubí se pohybují v kruhu a obsahují řadu příhradových nosníků pro podporu. Příhradové nosníky jsou namontovány na kolech a po délce potrubí jsou k dispozici postřikovače, které dodávají plodině vodu. Voda prochází středem zavlažovacího systému.

Při zavlažování se voda zavádí do půdy na úrovni kořenů. Kapkové zavlažování využívá vodu efektivně, je zde jen málo odpadu, protože voda se neztrácí odpařováním ani odtokem. Kapkové zavlažování je také ideální v mnoha situacích, protože kapkové zavlažování vyžaduje nízký tlak vody.

Zavlažování postřikovačů je forma zavlažování nad hlavou. Zavlažování postřikovačů je běžné v komerčních aplikacích zavlažování, jako jsou menší farmy, zalévání baseballových polí, parků a hřbitovů. Voda se přesouvá do centrálního umístění a je distribuována prostřednictvím vysokotlakého zavlažovacího systému. Sprinklery jsou na pohyblivých platformách a mohou bez zavlažování zavlažovat.

Povrchové zavlažování je nejstarší formou komerčního zavlažování. Voda je transportována přes povrch půdy, často pomocí rýh nebo hraničních proužků. Voda zaplavuje pole a zavlažuje půdu. Tato metoda zavlažování je nízká technologie, ale také není příliš účinná.

Různé formy komerčního zavlažování mohou být vysoké nebo nízké technologie, drahé a komplikované nebo snadno instalovatelné, ale náročné na pracovní sílu. Nejlepší volba pro jakoukoli situaci závisí na potřebách vody v oblasti, množství času, který je k dispozici pro zavlažování a údržbu zařízení, a množství dostupné vody v oblasti.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?